آرشیو مطالب : گردهمایی

رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران:

نگذاریم توجه به فعالیتهای علمی، دانشجویان را تك بعدی بار بیاورد

نگذاریم توجه به فعالیتهای علمی، دانشجویان را تك بعدی بار بیاورد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تأكید كرد

لزوم توجه دانشگاه ها به بحث مهدویت و آینده پژوهی

لزوم توجه دانشگاه ها به بحث مهدویت و آینده پژوهی

دو انتصاب در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

دو انتصاب در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت
گسترش و توسعه اخلاق در جامعه

وظیفه اصلی دانشگاه ها

وظیفه اصلی دانشگاه ها
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است