آرشیو مطالب : كتاب


همایش حكمت مطهر امسال هم

همایش حكمت مطهر امسال هم
در دانشگاه میشیگان؛

عنكبوت های سمی كتابخانه دانشگاه را به تعطیلی كشاندند

عنكبوت های سمی كتابخانه دانشگاه را به تعطیلی كشاندند
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران:

نگذاریم توجه به فعالیتهای علمی، دانشجویان را تك بعدی بار بیاورد

نگذاریم توجه به فعالیتهای علمی، دانشجویان را تك بعدی بار بیاورد

برگزاری همایش بین المللی قهرمان در آینه هنر و ارتباطات با محوریت شهید سلیمانی

برگزاری همایش بین المللی قهرمان در آینه هنر و ارتباطات با محوریت شهید سلیمانی
دانشجویان انگلیسی خواستار شدند؛

شهریه های دانشجویان باید به آنها بازگردد

شهریه های دانشجویان باید به آنها بازگردد

رصد سلامت روان دانشجویان به دنبال مشكلات كرونا

رصد سلامت روان دانشجویان به دنبال مشكلات كرونا

انجام پایش بهداشتی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

انجام پایش بهداشتی خوابگاه های دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
در جلسه شورای صنفی دانشجویان دستیاری و دكتری با رئیس دانشگاه علوم پزشكی كرمان مطرح شد؛

افزایش كمك هزینه تحصیلی از مهرماه

افزایش كمك هزینه تحصیلی از مهرماه
وزیر علوم:

در سال پایانی، تعداد پروژه های ناتمام را به حداقل خواهیم رساند

در سال پایانی، تعداد پروژه های ناتمام را به حداقل خواهیم رساند
معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها:

نگرانم نتوانیم راه تصمیم گیری برای ابوذر یا ابوجهل شدن را نشان دهیم

نگرانم نتوانیم راه تصمیم گیری برای ابوذر یا ابوجهل شدن را نشان دهیم

كتب سمت در دانشگاه پیام نور چاپ و توزیع می شود

كتب سمت در دانشگاه پیام نور چاپ و توزیع می شود

فوت یك استاد دانشگاه به علت كرونا

فوت یك استاد دانشگاه به علت كرونا

دانلود كتاب های آموزشی شطرنج

دانلود كتاب های آموزشی شطرنج
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشكی تهران خواستار شد

لزوم برخورد قاطع قضایی با آتش زننده كتاب پزشكی

لزوم برخورد قاطع قضایی با آتش زننده كتاب پزشكی

تاكید یك مسئول بر لزوم توجه ویژه به قرآن در دانشگاه ها

تاكید یك مسئول بر لزوم توجه ویژه به قرآن در دانشگاه ها

كتاب خوانی

كتاب خوانی
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است