دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟

دانش آموختگان دانشگاه فردوسی از چه خدماتی بهره مند می شوند؟ به گزارش زارا نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: در آئین نامه تعامل با دانش آموختگان، پنج سطح برای دانش آموختگان در نظر گرفته شده كه این سطح بندی بعد از ارسال مدارك و مستنداتی كه دانش آموختگان در سامانه برای ما ارسال خواهند كرد، توسط دانشگاه صورت می گیرد.


دكتر سید هادی ابراهیمی در گفتگو با ایسنا، در مورد جزئیات خدماتی كه دانشگاه فردوسی به دانش آموختگان می دهد، اظهار نمود: از بدو تأسیس دانشگاه فردوسی تابحال بالغ بر ۱۲۰ هزار دانش آموخته دانشگاه فردوسی در كشور و هم چنین در سایر نقاط جهان وجود دارند، چونكه دانشجوی خارجی هم داریم.
وی افزود: خانواده آموزش عالی مخصوصاً دانشگاه فردوسی مشهد بر این باور است كه این دانش آموختگان كماكان عضو خانواده دانشگاه هستند، ازاین رو با اینكه تحصیل تمام می شود، اما عضویت در یك خانواده هم آخر یافتنی نیست و جدا شدن آنها از دانشگاه هم به خاطر موقعیت های جغرافیایی یا شغلی ای كه داشته اند، بوده است.
عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی توضیح داد: در گذشته هم ارتباط هایی با دانش آموختگان به شكل پراكنده وجود داشت، اما در آبان ماه سال قبل دانشگاه فردوسی مشهد آیین نامه ای را با عنوان «تعامل با دانش آموختگان» مصوب كرد كه بر مبنای آن امكان ایجاد ارتباط و تعامل دو طرفه بین دانش آموختگان و دانشگاه به شكل قانونمندتری فراهم گردید.
نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینكه «این ارتباط از نوع تعامل است»، اضافه كرد: یعنی احساس می نماییم گاهی اوقات ما می توانیم برای دانش آموختگان خود، كار مفیدی انجام دهیم و به تبع آن هم گاهی اوقات امكان دارد دانش آموختگان كه حالا رشد یافته اند، این امكان را داشته باشند كه برای دانشگاه خود و دانشجویان امروز كار مفیدی انجام دهند.
تقسیم بندی دانش آموختگان به پنج سطح
ابراهیمی با اشاره به اینكه «در آئین نامه تعامل با دانش آموختگان پنج سطح برای دانش آموختگان در نظر گرفته شده است»، عنوان كرد: این سطح بندی بعد از ارسال مدارك و مستنداتی كه دانش آموختگان در سامانه برای ما ارسال خواهند كرد، توسط دانشگاه صورت می گیرد. سطح یك، دانش آموختگان حامی هستند؛ این دانش آموختگان عبارتند از كسانی كه حمایت های عمده و كلانی را از دانشگاه و جامعه دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بتوانند انجام دهند.
وی با اشاره به اینكه «سطح دو، دانش آموختگان برجسته هستند»، بیان كرد: تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، دانش آموختگان شاغل در سمت های ارشد مدیریتی منطقه ای، ملی و بین المللی بعنوان مثال وزرا، مدیران عامل شركت های خصوصی معتبر و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه در این سطح قرار می گیرند. سطح سه، دانش آموختگانی هستند كه در بخش های دولتی و خصوصی البته بعنوان پست های غیرمدیریتی شاغل هستند.
عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی اظهار داشت: سطح چهار، دانش آموختگان دارای مدرك دكتری تخصصی هستند كه P.H.D گرفته اند؛ اما متأسفانه نتوانسته اند به شكل هیأت علمی در جایی شاغل شوند و به عبارتی ما آنها را بعنوان دارای مدرك دكتری تخصصی غیرشاغل تلقی می نماییم.
ابراهیمی خاطرنشان كرد: سطح پنج، سایر دانش آموختگان هستند. طبیعتاً هر دانش آموخته ای كه در چهار سطح مطرح شده قرار نگیرد، در سطح پنج قرار خواهد گرفت. بعنوان مثال، دانش آموخته مقطع كارشناسی كه هنوز در جایی مشغول به كار نشده، در این گروه قرار می گیرد.
تعامل با دانش آموختگان شامل دو بسته است
وی با اشاره به اینكه «تعامل با دانش آموختگان شامل دو بسته است»، افزود: بسته اول آموزشی و پژوهشی و بسته دوم فرهنگی و اجتماعی است. بعنوان مثال در بسته آموزشی و پژوهشی ما می توانیم از توان آموزشی دانش آموخته بعنوان مدرس و همكار آموزشی استفاده نماییم. می توان در همین زمینه از توانایی آنها بعنوان مدرس كارگاه یا در كالج دانشگاه بهره مند شد. بعضی از این دانش آموختگان كه در سطوح خاصی قرار دارند، می توانند از خدمات كتابخانه ای دانشگاه و مراكز رشد واحدهای فناور دانشگاه استفاده كنند. شركت در دوره های پسادكتری و همكاری با اساتید در طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی هم از مواردی است كه به صورت خاص در بسته آموزشی و پژوهشی قرار می گیرد.
نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد اظهار نمود: بسته فرهنگی اجتماعی هم شامل استفاده از مجموعه های آبی دانشگاه، مراكز فرهنگی-رفاهی، در اختیار قرار دادن مكان برای برگزاری اجتماعات رشته ای، جست وجوی فرصت های شغلی، امكان اشتراك گذاری و استفاده از اطلاعات مشترك و استفاده از باشگاه مفاخر و پیشكسوتان است كه در سطوح مختلف امكان استفاده از آنها وجود دارد.
چگونه كارت دانش آموختگی دریافت كنیم؟
ابراهیمی با اشاره به اینكه «نحوه ارتباط گرفتن و نقطه آغاز این تعامل صدور كارت دانش آموختگی است»، عنوان كرد: ما از همه دانش آموختگان خود درخواست می نماییم كه اگر می خواهند وارد این دایره تعامل شوند، ابتدا حتما در وبگاه دانش آموختگان به آدرس alumni.um.ac.ir ثبت نام كنند. ما در این ثبت نام به تلفن همراه و ایمیل این افراد نیاز داریم.
وی افزود: اگر اطلاعات تأیید شود، برای این فرد نام كاربری و رمزسیستم یكپارچه پویا در دانشگاه فردوسی مشهد ارسال خواهد شد. این سیستم پرتال پویا درگاهی برای بهره مندی از خیلی از بسته های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی است. از راه پرتال پویا می توانند درخواست كارت دانش آموختگی خویش را هم برای دانشگاه ارسال نمایند. پس از سطح بندی مشخص می شود كه دانش آموختگان قابلیت استفاده از چه بسته هایی را دارند.
عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی بیان كرد: دانش آموختگانی كه در گروه پنج قرار می گیرند، این امكان را دارند كه بعنوان مثال كارگاه برگزار كنند، در كالج دانشگاه تدریس كنند، در مركز رشد واحدهای فناور شركت تأسیس كرده و با هزینه ای بسیار جزئی در آن جا یك كار تجاری را آغاز كنند. این افراد می توانند با اساتید در طرح های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی همكاری كنند. در گذشته این ساختار نظام مند وجود نداشت. یعنی دانش آموخته دانشگاه ممكن بود حتی برای ورود و خروج به دانشگاه گرفتار مشكل شود، چونكه عملاً وسیله شناسایی ای وجود نداشت، اما حالا این وسیله شناسایی امكان حضور آنها و ارتباطشان با دانشگاه را فراهم می آورد.
ابراهیمی اظهار داشت: دانش آموختگان می توانند از امكانات ورزشی بخصوص در مجموعه آبی دانشگاه هم با تعرفه ای متفاوت از تعرفه دانشجویان استفاده كنند. هنوز تصمیم قطعی برای این تعرفه ها گرفته نشده، اما طبیعتاً امكانات در درجه اول متعلق به دانشجویان است.
امكان استفاده از سلف و خوابگاه برای دانش آموختگان وجود ندارد
وی عنوان كرد: طبق این آیین نامه هیچكدام از سطوح از امكانات سلف سرویس نمی توانند استفاده كنند، چونكه سلف سرویس ها از سیستم صندوق رفاه و یارانه هایی كه فقط به دانشجو اختصاص داده می شود، استفاده می نمایند، ازاین رو ظرفیت محدودی دارند و صاحبان اصلی آن دانشجویان هستند. دانش آموختگان از خوابگاه ها هم نمی توانند استفاده كنند. این دو مورد از مواردی است كه به صورت خاص تصمیم گیری شده كه دانش آموختگان نمی توانند از آنها استفاده كنند، اما در امكانات فوق برنامه خود هنوز ظرفیت های خالی ای داریم كه آنها بزودی با تعرفه ای متفاوت از دانشجویان در اختیار دانش آموختگان قرار خواهند گرفت.
نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در مورد این امكانات فوق برنامه بیان كرد: مثلاً سالن اجتماعات، اماكن ورزشی در خارج از ساعات درسی و كتابخانه ها نمونه ای از فعالیت های فوق برنامه هستند. كتابخانه ها ظرفیتی دارند، اما امكان دارد این ظرفیت در تابستان كمتر باشد؛ چونكه دانشجویان ما كمتر حضور دارند، اما برای دانش آموختگان تفاوتی ندارد، ازاین رو با این ظرفیت سنجی، هر كجا كه پیك استفاده وجود نداشته باشد، می توانیم با استفاده بهینه از امكانات، برای دانش آموختگان هم امكان استفاده را فراهم نماییم.
عدم امكان استفاده دانش آموختگان از كلاس های كانون های فرهنگی هنری
ابراهیمی اظهار داشت: هم اكنون در بسته ای كه اعلام نموده ایم، استفاده از كلاس های كانون های فرهنگی وجود ندارد، مگر اینكه به شكل خاص تقاضایی وجود داشته باشد و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی هم از عهده آن برآید.
دانش آموختگان سطوح یك، دو، سه و چهار می توانند از خدمات كتابخانه ای استفاده كنند
وی خاطرنشان كرد: خدمات كتابخانه ای برای سطحوح یك، دو، سه و چهار امكان پذیر است، چون در این زمینه مبحث برگشت كتاب مطرح است. حالا هم همه دانش آموختگان دانشگاه منوط به اینكه یكی از اعضای خانواده دانشگاه، اعضای شاغل، ضمانت آنها را بكنند می توانند كتاب امانت بگیرند. طبیعتاً هم اكنون دانشجویان زیادی داریم كه ارتباط و تعامل خوبی با استادان خود دارند و خود استادان كمك می كنند كه آنها بتوانند كتاب امانت بگیرند. در آینده دانش آموختگان سطح سه كه شاغل هستند، می توانند بعنوان مثال با یك ضمانت از محل اشتغال خود كتاب بگیرند یا دانشجویان دكتری كه شاغل نباشند به درجه ای از فرهیختگی رسیده اند كه ضمانت لازم برای برگشت منابع علمی را خواهند داشت.
ارائه خدمات به دانش آموختگان به مدت یك سال آزمایشی انجام شود
ابراهیمی اظهار نمود: چون این حركت جدید است، قرار شده به مدت یك سال آزمایشی صورت گیرد. در این مدت كم و كاستی ها مشخص می شوند و این مبادرت به سمت روند مناسب تری هدایت خواهد شد.
وی با اشاره به انتخاب اسم حامی برای این تعامل، عنوان كرد: حالا خوشبختانه دانش آموختگانی داریم كه كارآفرین هستند، مجتمع های صنعتی و تجاری خیلی بزرگ را مدیریت و حمایت می كنند، اساسا دانشگاه به سمت این اعضای خانواده خود برای ساخت اماكن مختلف مانند خوابگاه های دانشجویی، دانشكده، آزمایشگاه و هرگونه امری كه در حوزه وقف علم و فناوری قرار بگیرد، دست همكاری دراز خواهد نمود. در كشورهای دیگر و در دانشگاه های بزرگ دنیا هم همواره دانش آموختگان، فعالیت ها و اقدامات اساسی گسترده و ماندگاری را برای دانشگاه انجام داده اند. ما هم انتظارمان بر این است كه در میان دانش آموختگانی كه برای دریافت كارت دانش آموختگی رجوع می كنند، حامیان بزرگی را داشته باشیم كه بتوانند به گسترش فضای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و اشتغال بخصوص برای هم خانواده ای های خود كه فارغ التحصیلان جدید هستند، كمك كنند.
به كارگیری دانش آموختگان توسط دانشگاه بستگی به پتانسیل آنها دارد
عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی تصریح كرد: به كارگیری دانش آموختگان توسط دانشگاه بستگی به پتانسیل آنها دارد. مثلاً اگر توان این را داشته باشند كه در كالج دانشگاه یك كارگاه تخصصی برگزار كنند، می توانند ثبت نام كنند، اما اگر واقعاً این توان را نداشته باشند امكان دارد صرفاً به خاطر حفظ یك تعلق سازمانی، ورود به دانشگاه و استفاده از یك منبع علمی یا رجوع به كتابخانه و مطالعه یك كتاب كارت خویش را دریافت نمایند. امكان دارد این دانش آموخته برای دانشگاه نتواند كاری انجام بدهد، اما حداقل می تواند ارتباطش را با دانشگاه خود حفظ كند.
ثبت ۱۱ هزار دانش آموخته در سامانه دانش آموختگان فردوسی
ابراهیمی افزود: ما حالا در سامانه دانش آموختگان، ۱۱ هزار دانشجوی ثبت نام شده داریم. این سامانه چندین سال است كه فعالیت می كند. خیلی از ۱۲۰ هزار دانش آموخته دانشگاه فردوسی در خارج از مشهد زندگی می كنند و فقط ۱۱ هزار دانش آموخته اطلاعات خویش را در این سایت وارد كرده اند..
وی بیان كرد: این سایت تابحال بانك اطلاعات بوده و باآنكه خدماتی داشته، اما خدمات به صورت مجازی انجام می شده است. بعنوان مثال دانش آموختگان می توانسته اند گروه های دوستی با یكدیگر تشكیل بدهند، همكلاسی های خویش را پیدا كنند، رزومه های خویش را آنجا و در معرض دید سایر اعضا و یا رجوع كنندگان به سایت قرار بدهند و درج فرصت شغلی كنند.
روند ثبت نام دانش آموختگان افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است
نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینكه «از روزی كه توانایی ثبت نام و استفاده از خدمات برای دانش آموختگان اعلام شد، تعداد ثبت نام كنندگان افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است»، اظهار داشت: روند ثبت نام كنندگان كاملاً معمول و عادی بوده است. بعنوان مثال روزانه تقریباً حدود ۱۰ دانش آموخته به صورت متوسط در این سایت ثبت نام می كنند. طبق آخرین بررسی، آمار ما حدود ۱۱ هزار نفر است كه نسبتاً زیاد نیست و علت اصلی آن هم این است كه درصد قابل توجهی از دانشجویان ما شهرستانی هستند و طبیعتاً این افراد امكان دارد برای این بسته ها انگیزه زیادی برای گرفتن كارت نداشته باشند.
ابراهیمی عنوان كرد: هر روز مشاهده می نماییم بعضاً دانش آموختگانی از خارج از كشور در سامانه دانش آموختگان ثبت نام می كنند، این افراد اگر كارت دانش آموختگی بگیرند هم از آن بعنوان یك حس نوستالژیك دانشگاهی استفاده می نمایند كه اقدام خوبی است. طبیعتاً ما عضو انجمن های بسیار زیادی می شویم، اما لزوماً همه این عضویت ها به این مفهوم نیست كه در آن جا حضور داشته باشیم و از امكانات آنها استفاده نماییم.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا عرضه خدمت به دانش آموختگان می تواند در روند عرضه خدمت به دانشجویان اختلال ایجاد كند، اظهار نمود: امكانات قابل برنامه ریزی است. امكان دارد ما برای دانش آموخته در هر ماه یك مرتبه استفاده از استخر را فراهم نماییم. دانشگاه اساسا نمی خواهد بیشتر از ظرفیت خود خدمات بدهد و نمی تواند اولویت فعلی را كه دانشجو است، رها كند. اولویت اصلی، خدمت رسانی به دانشجویان است.
نماینده معاونت آموزشی در امور دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد بیان كرد: مراكز رشد واحدهای فناور، بیشتر به درد دانش آموختگان می خورد. فرد باید یك مدرك دانشگاهی داشته باشد، دانش آموخته ما باشد تا بتواند وارد مركز رشد شود. مركز رشد هم چیز جدیدی نیست و از قبل بوده است، اما حالا وجود مراكز رشد در دانشگاه هیچ مزاحمت یا محدودیتی برای ظرفیت دانشگاه ایجاد نكرده است، چونكه مثلاً تعداد شركت های ما در آنجا محدود هستند. طبیعتاً شركت های جدید باید در نوبت قرار بگیرند. برای سایر امكانات هم این گونه است. مهم نگاه مثبت دانشگاه برای ایجاد ظرفیت استفاده است.
وی افزود: امكان دارد دانشگاه ظرفیت های محدود خویش را در ساعات خاصی به دانش آموختگان اختصاص بدهد و این افراد طبیعتاً می توانند با نوبت گرفتن و رزرو كردن از خدمات استفاده كنند.
1398/02/28
14:30:17
5.0 / 5
4491
تگهای خبر: آموزش , اشتغال , بانك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است