دغدغه بودجه ای دانشگاه ها در سال 98

نگرانی از تكرار وعده هایی كه به موقع عملی نشدند

نگرانی از تكرار وعده هایی كه به موقع عملی نشدند به گزارش زارا بر مبنای لایحه پیشنهادی دولت، بودجه دانشگاه ها، مراكز علمی و پژوهشی برای سال ۹۸ در مقایسه با سال قبل بیشتر از ۱۳ درصد رشد خواهد داشت كه در این میان دانشگاه تهران، بیشترین و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی كمترین رشد بودجه را در میان دانشگاه های بزرگ داشته اند.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۸ سهم دانشگاه های مختلف كشور از بودجه دولتی تعیین و میزان دخل و خرجشان مشخص شد؛ آمار ثبت شده در این لایحه حاكی از رشد بیشتر از ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه ها است و رویكردها و تحلیل های زیادی را از جانب مسئولان دانشگاهی به دنبال داشته است. بگونه ای كه عده ای از صاحبنظران، مسئولان و دانشگاهیان رشد بودجه دانشگاه ها در لایحه پیشنهادی دولت را در كنار افزایش بی رویه هزینه ها بخصوص هزینه تجهیزات، مواد و امكانات آزمایشگاهی ناشی از نوسانات ارزی، ناكافی دانستند و عنوان كردند در صورت تصویب این بودجه فعالیت مراكز علمی و آموزشی در سال ۹۸ با چالش و بحران مواجه خواهد شد و این بودجه كفاف طرح های تحقیقاتی و پژوهشی را نمی دهد. اما از سوی دیگر عده ای معتقد هستند بحث تخصیص به موقع بودجه دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشی بیشتر از افزایش آن اهمیت دارد؛ چون كه جز در سال ۹۶ هیچ زمانی بودجه تصویبی این مراكز به موقع و به صورت صددرصدی تخصیص نیافته و در سال ۹۷ هم بودجه دانشگاه ها با تأخیر بسیار زیادی پرداخت می شد و حتی دولت موفق به تخصیص صد درصدی بودجه نشد.
البته وزارت علوم نگاه مثبتی نسبت به بودجه ۹۸ دارد. در همین رابطه دكتر منصور غلامی وزیر علوم بارها اعلام نمود "بر اساس قولی كه دولت داده است، بودجه مراكز آموزش عالی و علمی در بودجه سال ۹۸ افزایش خواهد یافت".
وی تاكید دارد كه برای افزایش این بودجه باید منتظر نظر نهایی مجلس شورای اسلامی باشیم و ببینم آیا با رشد رقم بودجه موافقت صورت خواهد گرفت یا خیر. با اینكه انتظار این است كه با عنایت به شرایط اقتصادی كشور و نقش مهم دانشگاه ها در رفع نیازهای جامعه همزمان با مأموریت ها و سیاست هایی كه در این زمینه تدوین شده است، جهش خوبی را در این بخش تجربه نماییم.

بودجه دانشگاه های بزرگ در لایحه پیشنهادی دولت
نگاهی گذرا به وضعیت بودجه دانشگاه ها در لایحه پیشنهادی دولت، افزایش بیشتر از ۱۳ درصدی را نشان داده است و در این لایحه دانشگاه های بزرگ كشور افزایش بودجه خواهند داشت، به صورتی كه "بودجه دانشگاه تهران از ۸۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان در سال ۹۷ به یك هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان"، "دانشگاه شهید بهشتی از ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سال ۹۷ به ۴۱۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان"، "بودجه دانشگاه الزهراء از ۱۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان"، "بودجه دانشگاه صنعتی شریف از ۳۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رقمی معادل ۳۸۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان"، "اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۳۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون به ۲۶۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان"، "بودجه دانشگاه هنر از ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به ۶۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان"، "ردیف دانشگاه خوارزمی از ۱۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون پارسال به ۲۲۹ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان"، همچنین" بودجه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۲۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون به مبلغ ۱۵۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان"، "اعتبار دانشگاه تربیت مدرس از ۳۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به مبلغ ۳۶۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان"، همینطور "دانشگاه صنعتی امیركبیر از ۲۷۶ میلیارد سال ۹۷ به رقمی معادل ۳۲۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان" و در نهایت بودجه "دانشگاه علم و صنعت از ۲۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۸۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است".
همینطور در این لایحه برای" دانشگاه پیام نور در سال ۹۸ بودجه ای معادل یك هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان پیشنهاد شده كه این میزان در سال ۹۷ یك هزار و ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است" و بودجه "دانشگاه فنی وحرفه ای هم از ۷۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سال قبل به ۹۴۷ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است". به صورت كلی بر مبنای لایحه بودجه سال ۹۸ از میان دانشگاه های كشور، دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده و در بین ۱۳ دانشگاه برتر هم دانشگاه خواجه نصیر كمترین بودجه را دارد.
نگاهی گذرا به آمار و ارقام بودجه بالا مبین افزایش بیشتر از ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه ها در سال ۹۸ است. اما آنچه مسئولان دانشگاه ها را بیشتر نگران می كند، تنها میزان بودجه نیست، بلكه تخصیص به موقع بودجه های در نظر گرفته شده بیشتر از افزایش بودجه اهمیت دارد، همچنان كه هم اكنون كمتر از ۳ ماه به آخر سال باقی مانده و با وجود قول ها و وعده هایی كه در این زمینه داده شده، دانشگاه ها حدود ۵۰ درصد از بودجه های خویش را از خزانه دریافت نمودند. ازاین رو این نگرانی ایجاد می شود كه در سال ۹۸ كه شرایط اقتصادی ناخوشایندی هم بر كشور حاكم خواهد شد، امكان تخصیص بودجه تصویب شده با چالش مواجه شود.

وعده تخصیص به موقع بودجه عملی نشد
در همین راستا دكتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار نمود: متأسفانه بودجه دانشگاه در سال ۹۷ به میزانی كه باید، تخصیص داده نشده و یا در موعد مقرر بودجه های تخصیص به دانشگاه پرداخت نشده و این مورد دانشگاه ها را با مشكلاتی مواجه كرد.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف تصریح كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور و همینطور معاون اول رئیس جمهور قول داده بود كه بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت كامل تخصیص دهند كه امیدواریم این بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد تا برنامه ها و سیاست های این مراكز با چالش مواجه نشوند.
خزانه، بودجه های تخصیصی را پرداخت نمی كند
در ادامه دكتر ذاكری رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران در گفتگو با ایسنا، به آخرین وضعیت تخصیص بودجه دانشگاه ها اشاره نمود و اضافه كرد: در سال ۹۷ بودجه دانشگاه ها تا حدودی به موقع تخصیص می یافت یعنی سازمان برنامه و بودجه به قول خود در این زمینه عمل كرد؛ اما مشكلی كه وجود داشت، خزانه گام بعدی یعنی واریز بودجه را به موقع انجام نمی داد.
ایشان در ادامه خاطرنشان كرد: در ماه پایانی سال قبل دانشگاه ها با مشكلات شدید بودجه ای مواجه گشتند و به شدت تحت فشار قرار گرفتند و به مشكلات جدی مالی رسیدیم. امیدوار هستیم مسئولان توجه جدی در این زمینه داشته باشند.
ذاكری با تاكید بر اینكه سال ۹۷ با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال كمتر از ۵۰ درصد بودجه را دریافت كرد، اظهار داشت: این در شرایطی است كه باید ما حدود ۷۰ درصد بودجه سال را دریافت می كردیم و با عنایت به اینكه بدهی هایی كه به خارج از دانشگاه و اساتید و سازمان های در رابطه با دانشگاه و طرف قرارداد در مورد خرید و نگهداری تجهیزات داشتیم، با مشكل مواجه شدیم و امیدوار هستیم.

در تأمین هزینه های جاری با مشكل مواجهیم
همینطور دكتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با ایسنا، از عدم تخصیص به موقع بودجه انتقاد نمود و اظهار داشت: پارسال به علت عدم تخصیص به موقع بودجه، دانشگاه ها و مراكز علمی در تأمین هزینه های جاری خود در حوزه های مختلف دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و غیره با مشكل رو به رو شده اند. بر این اساس، امكان اینكه از درآمدهای اختصاصی دانشگاه صرف فرصت های مطالعاتی دانشجویان و اساتید شود، وجود ندارد.
ایشان در ادامه خاطرنشان كرد: من بارها هم تاكید كردم، همانطور كه در زمان جنگ ارز مورد نیاز دانشگاه ها تأمین می شد و نتیجه آنرا امروزه در بخش بزرگی از عملكرد دانشگاه ها شاهد می باشیم، در شرایط فعلی هم باید ارز مورد نیاز و یا مابه التفاوت ریالی آن در اختیار دانشگاه ها و مراكز علمی قرار بگیرد.
رئیس دانشگاه تهران اظهار نمود: متأسفانه سال قبل تأمین هزینه های ارزی دانشگاه ها در مواردی نظیر فرصت مطالعاتی دانشجویان دكتری و اساتید، هزینه های مواد و تجهیزات، شركت در كنفرانس ها و غیره به علت عدم تخصیص ارز دولتی و یا معادل ریالی آن با مشكل روبرو شده است.
ایشان در ادامه خاطرنشان كرد: شرط حفظ كیفیت علمی پژوهش های دانشگاه ها و جایگاه علمی آنها بر ادامه تبادلات بین المللی استوار است. باآنكه امروز تأمین كالاهای اساسی و معیشت مردم بخصوص اقشار كم درآمد از اولویت ویژه ای برخوردار می باشند، ولی اساساً آینده كشور و تضمین كیفیت نیروهای كارشناسی و دانشمند كشور بعنوان ستون اصلی توسعه امنیت و اقتدار كشور بستگی به كیفیت دانشگاه ها دارد. دولت باید ارز دانشگاه ها را هم در ردیف كالاهای اساسی قرار بدهد.
همینطور دكتر حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایسنا، نسبت به وضعیت اختصاص بودجه دانشگاه ها پارسال انتقاد نمود و اظهار داشت: متأسفانه این تخصیص ها به موقع صورت نمی گرفت و به علت این كه ما در تأمین هزینه های خود گرفتار بحران مالی می شدیم، دوستان سازمان برنامه و بودجه و همینطور خزانه كشور همكاری كردند كه بخش كوچكی از تخصیص مورد نیاز دانشگاه ها را پرداخت كنند و ما توانستیم حقوق كاركنان شركتی و قراردادی دانشگاه را پرداخت نماییم.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی همینطور تصریح كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور به دانشگاه ها این قول را داده است كه تا آخر سال بودجه را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص بدهد؛ امیدوارم شرایط بودجه دولت بگونه ای باشد كه بتوانند این قول را عملی كنند.
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، با اینكه آمار و ارقام لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ دولت حاكی از افزایش بودجه دانشگاه ها و بویژه دانشگاه های بزرگ و مادر است، اما تخصیص به موقع بودجه تصویب شده موضوعی است كه بیشتر از هر چیز دیگری برای دانشگاه ها اهمیت دارد، چون كه هم اكنون بیشتر از ۷۰ درصد بودجه دانشگاه های دولتی كشور از منابع دولتی تأمین می شود و دانشگاه های بزرگ فقط حدود ۳۰ درصد هزینه های خویش را با درآمدهای اختصاصی جبران می كنند، ضمن اینكه دانشگاه ها و مراكز آموزشی كوچك برای جبران هزینه های جاری خود به شدت به این بودجه ها متكی هستند و اگر تخصیص ها به موقع اتفاق نیفتد، این مراكز نه تنها نمی توانند در جهت اهداف پیش بینی شده حركت كنند، بلكه گرفتار بحران هم خواهند شد.1398/01/18
13:29:42
5.0 / 5
4257
تگهای خبر: آموزش , ارز , اقتصاد , برتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است