معاون فرهنگی وزیر علوم تاكید كرد:

نیازمند تحلیل دقیق وضعیت صدمه های اجتماعی دانشگاه ها هستیم

نیازمند تحلیل دقیق وضعیت صدمه های اجتماعی دانشگاه ها هستیم زارا: معاون فرهنگی وزیر علوم با تاكید بر اینكه نیازمند تحلیلی دقیق از وضعیت صدمه های اجتماعی در محیط دانشگاهی كشور هستیم، اظهار داشت: پیشنهاد می گردد نهادی با هدف شناسایی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و پشتیبانی از دانشجویان در معرض خطر و صدمه دیده در دانشگاه ها طراحی شود و مسئولیت نظارت بر عملكرد و ارتباط مستمر با این گروه را بر عهده داشته باشد.به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دكتر غلامرضا غفاری در نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های كشور كه هم اكنون در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، مهم ترین كار ویژه دانشگاه ها را تولید انسان دانشگاهی و فرهیخته توصیف كرد و اظهار داشت: دانشگاه باید بتواند انسان پیش آهنگ معرفت و فرهنگ تربیت كند چون كه این مراكز قلب و مغز اجتماع و ممد حیات جامعه هستند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: اگر در نهاد دانشگاه درصدد تربیت انسان متخصص و دانشمند و یا در تكاپوی پرورش انسان فرهیخته، حكیم و خردمند كه بعنوان انسان فرهنگی و اخلاقی در جامعه شناخته می شود، نیازمند داشتن نهادی موثر و مولد هستیم. به تعبیری دیگر نیازمند نهادی سرمایه آفرین هستیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم افزود: دانشگاه محل كسب سرمایه فرهنگی تجسم یافته، فردی شده و نهادینه است. كسب مدرك تحصیلی بدون بدست آوردن توانمندی موثر و مفید در اندیشیدن و حل مسئله نتایج فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطلوبی نخواهد داشت. ازاین رو سرمایه فرهنگی هم شامل تسهیلات و كسب قابلیت های فرهنگی و هنری، بیانی و كلامی است كه تحقق این امر حاصل كار فكری و روشنفكرانه می باشد و سهیم شدن در فرآورده های علمی، زبان، قدرت بیان، توانایی زبانی، زبان نوشتاری و... عناصر كلیدی سرمایه فرهنگی می باشد.

دكتر غفاری تصریح كرد: افزایش توانمندی و قابلیت دانشجویان در گرو سرمایه فرهنگی آنهاست. ازاین رو مهارتی كه مهارت های حرفه ای را بارور تر و كاراتر می سازد، همین سرمایه فرهنگی است؛ چون كه این سرمایه باعث تولید امید و بالندگی در دانشجویان است و تحقق آن می تواند نتایج روانی، اجتماعی مثبتی چون خودپنداری مثبت، عزت نفس و احساس تاثیرگذاری و اثربخشی را در فرد تولید كند.

معاون فرهنگی وزارت علوم با تاكید بر اینكه دانشجویان نیازمند احساس قدرت، معنا، تاثیر، خلاقیت، زایش، تعلق دانشگاهی و مشاركت در دانشگاه و فرآیند فرهیختگی هستند، اظهار داشت: اگر این موارد محقق نشود، با بیگانگی از دانشگاه و نوعی سكته فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهیم شد كه بدون شك این امر مسئله زیان بر و صدمه آفرین است.

وی تصریح كرد: در دنیای جدید شاهد تغییر در نحوه ارتباط و دستیابی به اطلاعات هستیم، امری كه مناسبات عینی و ذهنی جامعه را دگرگون كرده است و توزیع اطلاعات دیگر صورت پیشین كه اطلاعات طبقه بندی شده و در دسترس خواص باشد، نیست. همه خویش را صاحب اطلاعات می دانند. چندان هم به درستی و غلط بودن آن اعتنا نمی كنند.

دكتر غفاری با تاكید بر اینكه عرصه فرهنگ در هجوم پرسش های ریز و درشت قرار دارد، اظهار داشت: دنیای مجازی به سرعت از یك فضای صرفا قابل خواندن به فضایی با امكان مشاركت فردی تغییر كرده است و دریافت منفعلانه متن و صدا در این فضا دیگر معنایی ندارد. ازاین رو خواندن، تبدیل به خوانش و تعبیر و تفسیر می گردد این یعنی در آستانه دگرگونی بزرگ قرار گرفتن.

معاون فرهنگی وزارت علوم با تاكید بر اینكه دانشگاه دیگر دانشگاه یك دهه پیش نیست و ساختارهای رسمی و عینی بلاموضوع شده اند، اظهار داشت: دلیل اینكه ساختارهای رسمی و عینی در دانشگاه ها بلاموضوع شده اند، این است كه میدان بازی و قواعد حاكم بر آن عوض شده است. در واقع ساحت معرفتی نقد علم بر تقویت بحث های برآمده از دانش انتقادی در حوزه های فلسفی و اجتماعی كه به ایجاد تعهد، توانمندسازی، تغییر و رهاسازی نظر دارد، تاكید می كند.

به گفته دكتر غفاری، تحرك و انگیزه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی امروزه در دانشگاه ها قدری فروكش كرده و شاید هم صورت دیگری پیدا كرده است كه هنوز خویش را نمایان و آفتابی نمی كند، چون كه سكون و یا عقب گرد در این عصر و زمانه كنونی معنایی ندارد. اینكه دانشجویان در این نوع فعالیت ها شركت نمی كنند به این دلیل است كه ساختارها دیده نمی شوند و یا جدی گرفته نمی شوند و این امر به بحران فعلی دانشگاه ها تبدیل گشته است.

وی افزود: دانشجویان در دانشگاه ها طالب اختیارات بیشتر هستند و این مطالبه در حوزه فرهنگی نمود بیشتری دارد لیكن ما از دادن اختیار به این دانشجویان بیم داریم و تعارض ها وقتی نهادی نشوند و به صورت پراكنده، كور و زیرزمینی باشند، باعث هزینه های بیشتری می گردد.

معاون فرهنگی وزیر علوم تصریح كرد: زیست جهان دانشگاه نیاز به ظرفیت سازی دارد و این امر در گرو دادن اختیار و فراهم سازی فرصت برای بازی در این میدان و به رسمیت شناختن زیست چندگانه است. چون كه دانشگاه یك جهان نیست. دانشگاه در خود، جهان های فراوان دارد. بر این مبنا است كه فرهنگ در دانشگاه مطرح می گردد.

دكتر غفاری به اقدامات وزارت علوم در فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: برای اولین بار با همفكری و مشاركت جامعه هنری تئاتر كشور، نمایش های خیابانی و هفته فیلم مستند اجتماعی با مبحث صدمه های اجتماعی در دانشگاه های سراسر كشور برگزار شده است. مطابق گزارش های دریافتی از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها، این برنامه ها با استقبال گسترده دانشجویان روبرو شده و توانسته در فضای دانشگاهی تولید تحرك و پویایی نماید.

وی همینطور تولید فضا و میدانی برای بحث و گفت وگوهای علمی، پیرامون صدمه های اجتماعی را از دیگر فعالیت های وزارت علوم در دانشگاه ها عنوان نمود و اظهار داشت: مجموعه ای از برنامه ها نظیر برگزاری كرسی های آزاداندیشی، كارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی برای گشودن فضا و فرصت در عرصه عمومی دانشگاه جهت بحث، تبادل نظر و گفت و گوهای علمی پیرامون مسائل اجتماعی كشور بوده است.

معاون فرهنگی وزیر علوم در مورد جلب مشاركت داوطلبانه دانشجویان هم اظهار داشت: گشودن راهی برای حل صدمه های اجتماعی در فضاهای دانشگاهی كشور منوط به مشاركت تشكل ها، نهادها، كانون های هنری، فرهنگی و انجمن های علمی است. از این رو وقعیت از فعالیت های معاونت فرهنگی وزارت علوم بر جلب مشاركت دانشجویان و زمینه سازی برای فعالیت موثر آنها تمركز داشته است.

دكتر غفاری در مورد رویكرد وزارت علوم برای كنترل و كاهش صدمه های اجتماعی در دانشگاه ها هم اظهار داشت: صدمه های اجتماعی پدیده ای چند وجهی و پیچیده است كه عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی جغرافیایی بر شكل گیری آن تاثیر می گذارد ازاین رو به علت پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل اجتماعی باید كوشش كرد تا ضمن پرهیز از نگرش تك بعدی ابعاد مختلف مسئله تحلیل شود كه در این راستا امكان دارد به تعریف صریح و اندیشمندانه ای از صدمه های اجتماعی در میان نهادهای مسئول نیاز داشته باشیم.

وی تصریح كرد: به علت تنوع فرهنگی و جغرافیایی و تفاوت در پتانسیل های محیطی كشور اجرای هر گونه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها نیازمند در نظر گرفتن شرایط منطقه ای، اتكا به توانمندی های بومی و صلاحیت منطقه ای است. ازاین رو پیشنهاد می گردد نهادی با هدف شناسایی، سیاستگذاری و برنامه ریزی و پشتیبانی از دانشجویان در معرض خطر و صدمه دیده طراحی شده كه مسئولیت نظارت بر عملكرد و ارتباط مستمر با این گروه را بر عهده داشته باشد ازاین رو برای ارزیابی اقدامات انجام شده برنامه ریزی آینده نگر لزوم دارد تا تحلیل دقیقی از وضعیت صدمه های اجتماعی محیط های دانشگاهی كشور داشته باشیم.

معاون فرهنگی وزیر علوم افزود: یقینا حل هر مسئله اجتماعی در عرصه دانشگاه نیازمند مشاركت همه دانشگاهیان است بر این اساس باید حس مسئولیت در كنشگران اصلی دانشگاه كه همان دانشجویان و اساتید هستند را تولید و آنها را نسبت به انحرافات و كج روی های فضای دانشگاه حساس نمود.

دكتر غفاری در انتها بر ضرورت راه اندازی كرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: كرسی های آزاداندیشی فرصتی مناسب برای دانشجویان و دانشگاهیان است تا در یك فضای علمی و به دور از هیجان پیرامون مسائل عرصه عمومی جامعه گفت و گو نمایند. كرسی ها در واقع امكانی برای رشد عقلانیت ارتباطی و گفت وگوهای انتقادی و سازنده است. از رهگذر كرسی ها می توان آستانه تحمل و مدارای دانشجویان را بالا برد و در محیط دانشگاهی فضای پرامید و بانشاطی تولید كرد.
1397/06/13
16:27:05
5.0 / 5
4799
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , تسهیلات , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است