شاخصه های وزیر آینده علوم از نگاه دانشگاهیان - ۱،

دانشگاه ها می توانند سیاسی باشند

دانشگاه ها می توانند سیاسی باشند یک استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که دانشگاه ها محل تضارب آراء، نقد و تحلیل هستند و می توانند سیاسی باشند، اظهار داشت: به سبب این که در محیط های دانشگاهی از همه جناح های سیاسی حضور دارند، ما باید از دیدگاه سیاسی یک وزیر علوم فراجناحی با عملکرد فراجناحی داشته باشیم.


دکتر محمد زاهدی اصل در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب با اعلان اینکه آموزش عالی ایران، ویرانه ای بیش نیست، اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون آموزش عالی ما وضعیت خوبی ندارد و بسیار بیمار و ناخوش است. در صورتیکه ما انتظار داشتیم با روی کار آمدن دولت فعلی این وضعیت درست شود به همین جهت همه امیدها به شعار دولت یعنی تدبیر و امید بسته شد اما این انتظارات محقق نشد.


هیات امنای صوری دانشگاه ها!
ایشان سپس اشاره کرد: دانشگاه علامه طباطبایی با محوریت مجمع صنفی اساتید و مشارکت سایر دانشگاهیان، همایشی با عنوان "استقلال دانشگاه ها" برگزار کرد و ما در این همایش عنوان کردیم که دانشگاه ها شعبه ای از وزارت علوم نبوده و مراکز مستقلی هستند و همیشه هم شعار استقلال داده شده است. در ظاهر نیز هیات امناهایی در دانشگاه ها تشکیل شد و تشکیل این هیات امناها به صورتی در امتداد تامین استقلال دانشگاه ها صورت گرفته در حالی که در عمل وضعیت اینطور نیست و این هیات امناها غالباً صوری هستند.
رئیس مجمع صنفی اساتید دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک هیات امنای مرکزی در وزارت علوم وجود دارد که در راس آن قائم مقام یا معاون وزیر قرار می گیرد. این هیات امنا خیلی از تصمیمات را مصوب و به دانشگاه ها ابلاغ می کند و دانشگاه ها این موارد ابلاغ گردیده که شبیه یک بخشنامه اداری است در دستور جلسه هیات امنای خود قرار می دهند و به ناچار این موارد تصویب می شود. بدین سبب کجای این روند اشاره ای به استقلال دانشگاه ها دارد؟!


بخشنامه ها قابل تسری به همه دانشگاه ها نیستند
دکتر زاهدی اصل با تاکید بر این که بخشنامه ها و تصمیمات ستاد وزارت علوم یا هیات امنای مرکزی قابل تسری به تمامی دانشگاه ها نیستند، اظهار داشت: بعنوان نمونه، سیاست هایی که برای دانشگاه علامه بعنوان تنها دانشگاه تخصصی علوم انسانی در کشور قابل پیاده سازی است را نمی گردد در دانشگاه صنعتی شریف اجرا کرد، بدین سبب دانشگاه ها برمبنای شرایط و وضعیت خود باید تصمیم گیری و اجرائی کنند و معنا و فلسفه وجود هیات امنا نیز این است که متناسب با موقعیت و شرایط آن دانشگاه تصمیماتی را بگیرند که خاص همان دانشگاه باشد.


وزیر آینده علوم به استقلال دانشگاه ها اعتقاد داشته باشد
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعلان اینکه وزیر آینده علوم نباید همانند سایر وزرای دولت تصمیمات دیکته شده به دانشگاه ها تحمیل کند، اضافه کرد: وزیر آینده باید به استقلال دانشگاه ها اعتقاد داشته باشد و باور کند که دانشگاه ها ادارات تابعه وزارت علوم نیستند و ضمن حفظ حرمت استقلال دانشگاه ها، به این مراکز میدان بدهند. چونکه دانشگاه یک فضای علمی و پژوهشی است که نخبگان کشور در آن مجموعه حاضر هستند و طبیعتاً و قانوناً نیز باید استقلال این مراکز حفظ شود.


وزیر علوم فراجناحی عمل کند
وی همین طور با تاکید بر این که وزیر علوم آینده باید یک فرد فراجناحی باشد و فراجناحی عمل کند، اظهار داشت: کسی که در راس آموزش عالی قرار می گیرد نباید به جناح خاصی وابسته باشد. چونکه در محیط های دانشگاهی از همه جناح های سیاسی حضور دارند. بااینکه اساتید اهتمام کردند از این جناح بندی ها دور شوند اما ممکنست این گرایش های جناحی در سطح اساتید و کارکنان نیز وجود داشته باشد، اما دانشجویان طبعاً از جناح ها و طیف های مختلف سیاسی هستند. در حقیقت وزیر علوم باید این باور را داشته باشد که این افراد فرزندان یک خانواده هستند. به شکلی نباشد که وزیر آینده از یک جناح خاص بیاید و مبادرت به تقویت جناح خود کند. باید نگاه فراجناحی داشته باشد.


دانشگاه می تواند سیاسی باشد
مدیرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اشاره کرد: همانطور که رهبری نیز اشاره فرمودند دانشگاه می تواند سیاسی باشد اما نباید سیاست زده باشد. بر این اساس دانشگاه ها محل تضارب آراء، نقد، تحلیل و... هستند اما یک جناح شدن این مراکز فضا را محدود می کند و وضعیتی را ایجاد خواهدنمود که برازنده آموزش عالی کشور نیست.


وزیر علوم از دل دانشگاه انتخاب شود
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، "دانشگاهی بودن" را از دیگر خاصیت ها و شاخصه های وزیر آینده علوم عنوان نمود و اظهار داشت: وزیر آینده علوم باید در میان دانشگاهیان اقبال داشته باشد و مورد تایید ضمنی آنها باشد. فردی انتخاب گردد که همه او را هم از بُعد تعهد و تخصص و هم از بُعد مدیریتی بپذیرند. در حقیقت این موارد قابل تفکیک از هم نیستند. تعهد و تخصص همیشه با هم هستند.
وی اشاره کرد: البته منظور از تعهد این نیست که فرد نماز شب بخواند یا جای مهر بر روی پیشانی او باشد؛ چونکه این موارد رابطه شخص او با پروردگار است. تعهد به این معناست که یک انسان با شرف، متعهد، نقد پذیر، خوش اخلاق، صبور، مسئولیت پذیر و... انتخاب گردد که به آنها در قالب کلی اخلاق حرفه ای در فضای علمی تعریف می شود.


شاخصه مهم تخصص و سیاست
بگفته این استاد دانشگاه، وزیر آینده علوم باید در کنار تعهد، تخصص نیز داشته باشد و همین طور تجربه مدیریت در عرصه آموزش عالی را داشته باشد و اینطور نباشد یک شبه و به سبب گرایش های جناحی وزیر شود. بلکه باید در سابقه او حداقل باید دوره ریاست دانشگاه یا معاونت وزیر و... باشد، چونکه بدون داشتن مسئولیت های علمی و سیاسی نمی گردد در راس امور موفق شد. البته وزیر علوم باید در عرصه سیاست نیز تبحر داشته باشد. چونکه بدون داشتن سیاست اجرای برنامه ها میسر نخواهد بود.


رتبه علمی وزیر آینده علوم
وی ادامه داد: ضمن این که داشتن رتبه دانشگاهی با مرتبه استاد اهمیت بالایی دارد. چونکه وزیر علوم با رتبه دانشیاری یا استادیاری برازنده کشور ما نیست. باید یک استاد تمام دراین زمینه انتخاب گردد. همچنانکه ما اساتید منصف، با اخلاق، عالم، مجرب و فراجناحی را نیز داریم.


به اندازه قاره اروپا دانشگاه داریم!
دکتر زاهدی اصل، با تاکید بر این که وزیر آینده علوم باید بعنوان یک حامی، فضای علمی کشور را تقویت کند، اظهار نمود: کیفیت آموزش عالی که متاسفانه هم اکنون به شدت لطمه دیده است باید ارتقاء یابد. متاسفانه ما در کشور خود تعداد مراکز دانشگاهی بسیار بالا داریم و به اندازه کل اروپا دانشگاه، مرکز غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، آزاد و... داریم که البته دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت هم جدا است و ما بدون لحاظ کردن این دانشگاه های علوم پزشکی در آموزش عالی به اندازه یک قاره دانشگاه داریم.


تفکیک آموزش پزشکی از آموزش عالی مصیبت بود
دکتر زاهدی اصل همین طور از تفکیک آموزش پزشکی از آموزش عالی انتقاد نمود و اظهار داشت: متاسفانه ما در سال ۶۹ و ۷۰ گرفتار مصیبتی با عنوان جداسازی آموزش پزشکی از آموزش عالی شدیم که در هیچ کشور دنیا سابقه این بدبختی وجود ندارد و ما آموزش عالی را دو تکه کردیم که جای پرداختن به تبعات چنین اقدامی بسیار فراوان است.


برخی رشته ها در دانشگاه ها حتی یک هیات علمی هم ندارند
رییس مجمع اساتید دانشگاه های کشور اشاره کرد: این تعداد از مراکز آموزش عالی کشور آن هم با تعداد پایین اعضای هیات علمی بسیار زیان بار است. بطورمثال در رشته های مددکاری، دانشگاه هایی مبادرت به پذیرش دانشجو می کنند که حتی یک نفر عضو هیات علمی ندارد. این در حالیست که به تبعات راه اندازی رشته هایی که با زندگی، سلامت و روان مردم سر و کار دارند، توجهی نمی شود!


آمار ۴۰ درصدی بیکاری دانش آموختگان!
بدین سبب کیفیت آموزش عالی ما به شدت افت کرده است و باید تدبیری برای اتفاق بدون ضابطه گسترش دانشگاه ها و رشته ها در نظر گرفته شود و مشخص شود که برای ۸۲ میلیون جمعیت یک کشور طبق استاندارد چه تعداد دانشگاه و دانشجو نیاز داریم. نباید به حجم کمّی میلیونی دانشجویان که بدون توجه به بستر اشتغال آنها در کشور جذب شده اند افتخار کرد. همچنان که طبق آمارها ۴۰ درصد دانش آموختگان دانشگاهی ما بیکار هستند.


مقابله با صدور مجوز راه اندازی موسسات
وی همین طور اشاره کرد: دفتر گسترش وزارت علوم نباید به شکلی عمل کند که به هر کسی که اقدام می کند مجوز راه اندازی موسسه یا راه اندازی رشته های تحصیل را بدهد و همیشه مبادرت به پذیرش آمار بالای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی شامل دکتری داشته باشیم و باید دانشگاه ها به بنگاه های تولید مدرک تبدیل شوند.

وزیر آینده علوم جلوی مصیبت تقلب علمی را بگیرد
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در آخر تقلبات علمی و مدرک گرایی را آفت دیگر دانشگاه ها عنوان نمود که وزیر علوم آینده باید با جدیت دراین زمینه وارد شود، اظهار داشت: وزارت علوم آینده باید تدبیری برای سرقت بالای علمی در دانشگاه ها اتخاذ کند. چگونه می شود پذیرفت که به آسانی و بصورت علنی مقاله و پایان نامه فروخته می شود. این موارد مصیبت بزرگ است و وزارت علوم باید به کمک دولت جلوی این اقدام زشت را بگیرد. چگونه است که برای بروز یک مسئله کوچک سیاسی حساسیت بالایی ایجاد می شود؟!! اما درباب مسئله بزرگی مانند فروش مدرک و سرقت علمی سکوت اعمال می شود و افراد برای ارتقای رتبه خود به آسانی مقاله خرید و فروش می کنند!؟1400/05/01
11:21:59
0.0 / 5
218
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است