چه كسانی مشمول سهمیه پذیرش در آزمون دكتری وزارت بهداشت هستند؟

چه كسانی مشمول سهمیه پذیرش در آزمون دكتری وزارت بهداشت هستند؟ به گزارش زارا همزمان با ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (PH.D ) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از راه سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، شرایط مشمولیت سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام گردید.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، انواع و جزئیات سهمیه های پذیرش در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام گردید و بر این اساس اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان یا بومی نباشد، " سهمیه آزاد"تلقی خواهد شد و در صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سهمیه های بومی و رزمندگان، ظرفیت مربوطه به "سهمیه آزاد" تعلق خواهد گرفت.

سهمیه رزمندگان
با عنایت به تصویب "قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران "۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.
همینطور ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.
طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در صورتیکه سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران توسط داوطلبان مشمول این سهمیه تکمیل نشود، ظرفیت باقی مانده ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصد که شرایط و حد نصاب را داشته باشند تخصیص یافته و سپس، در صورت عدم تکمیل به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.
بعد از اتمام مهلت ثبت نام، هیچ گونه تغییر در سهمیه صورت نمی پذیرد. بر مبنای آیین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصلاحیه های بعدی آن، افراد می توانند از سهمیه رزمندگان استفاده کنند.

رزمندگان بسیجی
رزمندگان بسیجی، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح که برپایه ماده ۱ و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آئین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۳۱ شهریور سال ۵۹ تا ۳۱ شهریور سال ۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب، داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق ضد باطل حضور داشته اند. لازم است ضمن رفتن به سازمان های نیروهای مسلح نسبت به دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی ایثارگری خود برای استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام و آنرا در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون در نظر گرفته شده است، درج کنند.
آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک مرتبه در دورهی کاردانی و سپس در دورهی کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شدهاند، در صورتیکه دارای حداقل ۱۸ ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق ضد باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.
همینطور آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک مرتبه در آزمون دکتری تخصصی (PH.D ) پذیرفته شده اند طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره دکتری تخصصی (PH.D ) را نخواهند داشت.
آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک مرتبه در آزمون کارشناسی ناپیوسته و یک مرتبه کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتیکه دارای حداقل ۲۴ ماه حضور در جبهه باشند، می توانند در آزمون دکتری تخصصی (PH.D ) متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان شوند.
داوطلبان واجد شرایط سهمیه رزمندگان شامل این که در آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و دکتری تخصصی) سنوات گذشته شرکت کرده یا نکرده باشند، جهت استفاده از سهمیه رزمندگان باید طبق توضیحات فوق عمل کنند و تمام داوطلبان رزمنده و ایثارگر در این آزمون، در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.
با عنایت به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه آن، پذیرش رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب علمی (کسب حداقل ۷۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط ایثارگران، و کسب حداقل ۸۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط رزمندگان)صورت می گیرد.
بر مبنای قانون ۱۰ درصد مازاد بر ظرفیت هر رشته، برای اعضای هیأت علمی مربی رسمی دانشگاه های علوم پزشکی(حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل ۸۰ درصد نمرهی آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد. توزیع واجدین شرایط در هر رشته، بین دانشگاه های پذیرنده و بر مبنای نمره و انتخاب داوطلب خواهد بود. به طوریکه افراد پذیرفته شده در هر دانشگاه حداقل یک نفر و حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت رشته آن دانشگاه باشند.

سهمیه بومی
برپایه قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن، ۳۰ درصد ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۱۰ قطب آمایشی (کلان منطقه کشور)، در رشته های مورد احتیاج به متقاضیان واجد شرایط پذیرش استفاده از سهمیه بومی مبحث قانون برقراری عدالت آموزشی، متناسب با نیاز استان ها و در چهارچوب نظام سطح بندی و با رعایت کلیه مندرجات این دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی، در زمینه پذیرش به این سهمیه تعلق می گیرد. رشته های مورد نیاز و شرایط انتخاب رشته/ محل در دانشگاه های قطب آمایشی مربوطه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

تعهدات
از پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی مبحث قانون برقراری عدالت آموزشی جهت پوشش مناطق محروم، به میزان سه برابر مدت آموزش تعهد خاص دریافت می گردد و این تعهد قابل خرید یا جابه جایی نمی باشد. در واقع دانشجوی بومی برای عرضه خدمت در منطقه مربوطه، جذب میشود و این به مفهوم اجبار برای ایجاد رابطه استخدامی نیست.
پذیرفته شدگان با استفاده از مزایای سهمیه بومی مبحث قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از فراغت از تحصیل فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود، فعالیت تخصصی در رابطه با رشته خویش را خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعالیت تخصصی در رشته تحصیلی خویش را تا انتهای دوره تعهدات ندارند.
عرضه مدرک فارغ التحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان پس از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز می باشد و پذیرفته شدگان مذکور تا آخر زمان تعهدات و عرضه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکی محل عرضه خدمات امکان عرضه خدمات تخصصی در سایر مناطق کشور را ندارند.
ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، بعد از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات امکانپذیر می باشد. انتقال و تغییر محل تعهدات ممنوع می باشد. پذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل، برپایه قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه ماده ۳ آن خواهد بود.
به گزارش زارا به نقل از ایسنا، ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ وزارت بهداشت از ۱۲ اسفند ماه شروع شده و تا ۲۳ این ماه ادامه دارد. آزمون کتبی هم در تاریخ های ۳، ۴ و ۵ تیر ۱۴۰۰ برگزار خواهد بود.
منبع:

1399/12/19
14:23:23
0.0 / 5
508
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است