تشریح عملكرد انجمن های علمی دانشگاه علامه

تشریح عملكرد انجمن های علمی دانشگاه علامه به گزارش زارا مدیر فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی از افزایش دو برابری فعالیت انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه در سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: دانشكده های ارتباطات، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی و ادبیات فارسی و زبان های خارجی به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را دراین زمینه كسب كردند.


به. گزارش ایسنا، محمد امیرپناهی گزارشی از عملکرد انجمن های علمی-دانشجویی از خرداد تا بهمن ماه ۹۸ دانشگاه علامه طباطبایی ارائه داد و اظهار داشت: معاونت فرهنگی بعنوان یکی از معاونت های موثر در دانشگاه مطرح است. رسالت مهم آن ترویج و نهادینه کردن فرهنگ معطوف به علم اندوزی و دانایی است.
وی ادامه داد: همه فعالیت ها نیازمند پیش زمینه هایی است که به مسئله فرهنگ ربط مستقیم پیدا می کند و چنانچه دانشجویان به خوبی در این راه قرار گیرند، شاهد موفقیت های زیادی در عرصه کارهای علمی، پژوهشی و آموزشی خواهیم بود. در معاونت فرهنگی بخش های مختلفی همچون انجمن های علمی-دانشجویی، نشریات، کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی و تشکل های اسلامی که مخاطب اصلی آن دانشجویان هستند، فعالیت می نمایند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، وی عنوان کرد: یکی از حوزه های مهم در معاونت فرهنگی دانشگاه، انجمن های علمی-دانشجویی است که به تناسب رشته های تحصیلی و گرایش ها، در دانشکده های مختلف به صورت فعالیت داوطلبانه و دانشجو بنیاد شکل می گیرند. دانشجویان هر سال با سازوکارهای دموکراتیک مبادرت به تشکیل انجمن های علمی و دانشجویی می کنند. آنها تیم هایی را به وجود می آورند و در طول یک سال تلاش می کنند فضایی به وجود آورند تا کسب علم فقط محدود به کلاس های درس نشود، بعلاوه پویایی، نشاط و سرزندگی در محیط دانشگاه جریان داشته باشد.
امیرپناهی با اعلان اینکه هم اکنون در دانشگاه علامه طباطبائی به تناسب رشته و گرایش های مختلف در دانشکده ها، ۷۶ انجمن علمی-دانشجویی وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد شوراهای مرکزی ۶۲ انجمن شکل گرفته است و فعالند. بر این اساس، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با ۱۵ انجمن، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی با ۱۱ انجمن، دانشکده مدیریت و حسابداری با ۱۱ انجمن، دانشکده علوم اجتماعی با ۹ انجمن، دانشکده حقوق و علوم سیاسی با پنج انجمن، دانشکده اقتصاد با چهار انجمن، دانشکده ارتباطات با سه انجمن، دانشکده ریاضی و کامپیوتر با دو انجمن، دانشکده الهیات با یک انجمن و موسسه آموزش عالی بیمه اکو با یک انجمن در حال فعالیت هستند.
وی با مقایسه فعالیت انجمن های علمی-دانشجویی اضافه کرد: در سال ۹۷ تعداد ۲۰۴ عنوان فعالیت انجام داده اند و این فعالیت ها در سال ۹۸ به ۳۹۶ فعالیت افزایش یافته است. ما شاهد دوبرابر شدن عملکرد انجمن ها هستیم و بسیار جای امیدواری است و نشان دهنده پویایی کارهای انجمنی و داوطلبانه در فضای دانشگاه علامه است. عمده فعالیت انجمن ها شامل بخش های مختلفی چون رویدادهای علمی، آموزشی، گفت وگوهای علمی و تخصصی، مناظره های علمی، حلقه های کتابخوانی، نقد فیلم، ارتباطات علمی در درون و بیرون دانشگاه و … می شود.
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی با ۱۵ انجمن، بیشترین تعداد انجمن ها را داراست
مدیر فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام نمود: امسال رتبه بندی هایی به لحاظ سطح فعالیت دانشکده ها انجام شد و دانشکده های برتر که بیشترین فعالیت را از لحاظ آماری انجام دادند، معرفی گشتند. بر این اساس دانشکده های ارتباطات، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی و ادبیات به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب کردند. شاخص انتخاب دانشکده های برتر، سرانه فعالیت آنهاست، یعنی هر فعالیت انجمن دانشجویی به ازای چند دانشجو انجام شده است. بطور مثال دانشکده ارتباطات که رتبه نخست را به دست آورد، به ازای هر ۲۱ دانشجو یک فعالیت و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به ازای هر ۲۲ دانشجو یک فعالیت انجام داده اند.
ایشان سپس اظهار داشت: هر انجمن متشکل از دبیر، شورای مرکزی، استاد مشاور و اعضاست که کارهای ثمربخشی در فضای دانشجویی انجام می دهند. انجمن ها طیف وسیعی از فعالیت ها، همچون برگزاری کارگاه ها، نشست های تخصصی، گفت وگوها، مناظره ها، تماشا و نقد فیلم را تجربه می کنند. هدف انجمن ها این است که فعالیت دانشجویان به کلاس های درس تقلیل پیدا نکند. آنان کوشش می کنند سبک زندگی خاص که همان سبک زندگی معطوف به علم اندوزی و ارتقای دانایی هست را در فضای دانشگاه ایجاد و دانشجویان را ترغیب کنند تا خودشان را در عرصه های مختلف محک بزنند و تجربه هایی به دست بیاورند که در خلق شخصیت علمی و اجتماعی آنان نقش غیرقابل انکاری دارد.

امیرپناهی به حضور استاد مشاور بعنوان یک راهنما برای پیشبرد اهداف انجمن های علمی دانشجویی اشاره نمود و اظهار داشت: اینکه انجمن ها چه موضوعاتی را کار کنند، چه افرادی را جهت شرکت در کارگاه ها یا سخنرانی ها دعوت کنند. چه برنامه هایی در سطوح مختلف درون دانشگاهی یا بیرون دانشگاهی اجرا کنند، استادان مشاور دراین زمینه نقش برجسته ای دارند. آنان کمک می کنند انجمن های علمی دانشجویی غنای بیشتری به کارهای خود در دانشگاه ببخشند و تعامل سازنده ای بین دانشجویان ایجاد کنند.
انجمن های علمی ساز و کاری برای نهادینه کردن سرمایه های اجتماعی هستند
وی تصریح کرد: انجمن های علمی ضمن اینکه فضای پر جنب و جوشی را در دانشکده ها و دانشگاه به وجود می آورند با پیگیری موضوعات مختلف، پیوندی بین دانشکده ها و دانشگاه با فضای بیرون دانشگاه ایجاد می کنند و رویه های سازمانی، مدنی، کار جمعی و تیمی و با هم بودن را به دانشجویان آموزش دهند. انجمن ها تعامل استاد و دانشجو را تقویت و تلاش می کنند آن پویایی که شایسته یک دانشگاه تراز اول هست، در فضای دانشگاه به وجود بیاورند.
بدین سبب بر خلاف نظر افرادی که ادعا می کنند کارهای فرهنگی خاصیت فوق برنامه ای دارد، خودش یک فعالیت پایه ای و بنیادی است. دانشجویان به جهت اینکه بتوانند وارد فضای علمی شوند، نیازمند پیشداشت های فرهنگی هستند که علم آموزی و دانایی را ترویج کند، نیازمند فضا و اتمسفری هستند که رفتار آنها را برای کارهای علمی جهت دهد و اتفاقا کارهای فرهنگی دانشگاه جایی است که می تواند چنین رفتاری را شکل دهد.
بگفته وی، تحقیقات زیادی نشان داده است، دانشجویانی که خودرا به کلاس های درس محدود نمی کنند، بلکه در کارهای فرهنگی و داوطلبانه مشارکت می کنند، در زندگی دانشجویی و شغلی انسان های موفق تری هستند. بدین سبب از همه دانشجویان دعوت می نماییم که حضور و مشارکت در این فضاها را از دست ندهند، چونکه تجربه بسیار منحصر به فرد و جذابی است و مطمئن باشند ثمره این تلاش و تجربه در سال های بعد، چه در فضای دانشگاه و چه در فضای زندگی و کسب و کار بطور قطع به بار خواهد نشست.
وی اشاره کرد: هر نوع موفقیت و فعالیت علمی در فضای دانشگاه نیازمند کسب سرمایه اجتماعی و فرهنگی است. انجمن های علمی سازوکار و ساختاری هستند که برای نهادینه کردن و تقویت این گونه سرمایه در دانشگاه به وجود آمده اند و امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه دهیم، هم شاهد افزایش کمی انجمن های علمی و هم شاهد ارتقای انجمن ها به لحاظ کیفی و سطح فعالیت باشیم.
امیرپناهی اظهار داشت: برنامه های مختلف تشویقی همچون حمایت مالی، بن های خرید کتاب، تقدیر و اهدای لوح سپاس برای انجمن های علمی، دانشجویان و استادان مشاور در این عرصه در نظر گرفته شده است و از زحمات عزیزان قدردانی شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: کارهای فرهنگی وابسته به حضور و ارتباط با دانشجویان است و انجمن های علمی-دانشجویی تلاش می کنند ایده هایی که در نتیجه این ارتباط ها شکل می گیرد را به نتیجه برسانند. بااینکه شیوع ویروس کرونا سبب شد انجمن های علمی با چالش هایی مواجه شوند، اما همچنان چراغ حوزه علم و فرهنگ روشن است.
وی اشاره کرد: برای مثال انجمن هایی مانند روابط بین الملل به دبیری محمد تقی زاده، انجمن مدیریت بازرگانی به دبیری سمانه هوشمند، انجمن مطالعات فرهنگی به دبیری علی خانمحمدی و انجمن مدیریت صنعتی به دبیری امیررضا پاکزاد، انجمن هایی هستند که با وجود محدودیت ها و چالش های به وجود آمده حضور بسیار پررنگی در فضای مجازی داشتند و کارهای خودرا در این فضا ادامه دادند. آنها توانستند برنامه های متنوعی همچون کارگاه ها و دوره های آموزشی و مسابقات مختلف را به صورت مجازی برگزار کنند و ارتباط انجمن ها با دانشجویان را در این دوران حفظ و تقویت نمایند.
منبع:

1399/04/27
21:03:55
5.0 / 5
1880
تگهای خبر: آموزش , اقتصاد , برتر , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است