دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی :

ورود جریانات حزبی به دانشگاه سبب چند دستگی در محیط علمی می شود

ورود جریانات حزبی به دانشگاه سبب چند دستگی در محیط علمی می شود به گزارش زارا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به یكی از بیانات مقام معظم رهبری كه دانشگاه باید سیاسی باشد، نه حزبی. در تبیین این بیانات اظهار داشت: سیاسی بودن به معنای مسئولیت پذیری است و از حزب گرایی در دانشگاه باید پرهیز كرد. در واقع ورود جریانات حزبی و گرایشات سیاسی به دانشگاه سبب شكل گیری اختلافات نهادینه و چند دستگی در محیط علمی می شود كه سم خطرناك و مهلكی است و دانشگاه نیازمند آرامش برای تدبیر علمی و تخصصی امور كشور است.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی، در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده مطالعات جهان که با حضور هیئت رئیسه دانشگاه تهران، وزیر امور خارجه کشور، برخی رؤسای دانشکده ها و پردیس ها، و اعضای هیئت علمی و همکاران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی در تالار حنانه این دانشکده برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، سخنرانی خودرا با شکرگزاری از درگاه الهی برای توفیق خدمت در دانشکده ای نوپا با 40 عضو هیئت علمی و 13 رشتة کارشناسی ارشد و 5 رشته دکتری و گام های بلند آن در این راه، و انجام خدمات پایدار در این دنیا و در آخرت شروع کرد.
وی ضمن تشکر از اظهار محبت اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده، رئیس و اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه تهران و همین طور دانشکده های همکار بطور خاص دانشکده زبان و ادبیات خارجی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم و فنون نوین و دانشکده کارآفرینی و تاکید بر اینکه توفیقات دانشکده مدیون همکاری همه اعضا هیئت علمی و کارکنان و همین طور حمایت های هیئت رئیسه دانشگاه سخنرانی خودرا در چهار محور استوار کرد: تکریم جایگاه دانشگاه و معلم، اهمیت دانشکده مطالعات جهان و رشته های آن و نقش آن در ایجاد تحول در کشور و در جهان، و دو مسئله مهم جهانی (سلطه جهانی و محیط زیست).
دکتر عاملی: انقلاب اسلامی ایران یک مسیر تمدنی جدید را به وجود آورده و با وجود همه مشکلاتی که با آن مواجه می باشد و به همه آنها اذعان داریم، یک مسیر معکوس سلطه جهانی را طی می­ کند و مسیری را باز کرده به جهت اینکه یک عده بتوانند نفس بکشند.
وی با تاکید بر اینکه اساتیدی که جذب دانشکده مطالعات جهان شدند، همگی افراد بزرگی هستند، افزود: توفیقات حاصله مربوط به مجموعه دانشکده مطالعات جهان و دانشگاه تهران است.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک مسیر تمدنی جدید را به وجود آورده و با وجود همه مشکلاتی که با آن مواجه می باشد و به همه آنها اذعان داریم، یک مسیر معکوس سلطه جهانی را طی می­کند و مسیری را باز کرده به جهت اینکه یک عده بتوانند نفس بکشند.
دکتر عاملی در معرفی جایگاه علمی و دانشگاهی دانشگاه تهران اظهار داشت: نام دانشگاه در ایران با نام دانشگاه تهران شکل گرفته است و این دانشگاه نماد آموزش عالی کشور شمرده می شود و هر حرکتی در آن در کل کشور پرتوافکن است و بازتاب جهانی دارد.
این استاد علوم ارتباطات، دانشگاه را مکانی زیبا برای زیستن خواند و هیچ شغلی را برتر از معلمی ندانست و به تعبیر حضرت امام (ره) اشاره نمود که شغل معلمی را شغل انبیا نامیدند و اضافه کرد: حیات دانشگاه به اخوت وابسته است و فضای صمیمی باید در دانشگاه حفظ شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین، از تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران در سال 1388 یاد کرد که دانشگاه تهران را دانشگاه ایران خطاب فرمودند.
دکتر عاملی در نقل نکات سخنرانی مقام معظم رهبری در این دیدار به تاکید ایشان بر مسئولیت در قبال کشور و در قبال جهان پرداخت و نقل کرد که حکیم انقلاب در این دیدار فرمودند: اگر بتوانیم کاری برای ایران بکنیم و نکنیم، گناه کرده ایم. اگر گرسنه و نیازمندی در سطح جهان وجود داشته باشد و ما بتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم و نکنیم، گناه کرده ایم.
وی با یاد از این فرازها، به مسئولیت افراد در دانشکده مطالعات جهان پرداخت که در قبال ایران و جهان، و روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و کمک به وزارت امور خارجه مسئول اند.
مؤسس دانشکده مطالعات جهان، این دانشکده را دانشکده ای خطاب کرد که در آن به مطالعات کشوری پرداخته می شود و مواردی را پوشش می دهد که در مطالعات منطقه ای نمی توان بدان دست یافت و اضافه کرد: نشناختن کشورها سبب می شود که در روابط امور خارجه و روابط بین فرهنگی گرفتار خطا شویم.
همچنین، دکتر عاملی با اشاره به یکی دیگر از بیانات مقام معظم رهبری که دانشگاه باید سیاسی باشد، نه حزبی. در تبیین این بیانات اضافه کرد: سیاسی بودن به معنای مسئولیت پذیری است و از حزب گرایی در دانشگاه باید پرهیز کرد. در واقع ورود جریانات حزبی و گرایشات سیاسی به دانشگاه سبب شکل گیری اختلافات نهادینه و چند دستگی در محیط علمی می شود که سم خطرناک و مهلکی است و دانشگاه نیازمند آرامش برای تدبیر علمی و تخصصی امور کشور است.
وی در تبیین فرازهای مقام معظم رهبری در هفتة پیشین دربارة تحول که فرمودند: امام را باید امام تحول نامید. تحول را، هم از جنس نوآوری خواند، هم از جنس راه برون رفت از مشکلات، و هم گره گشایی های بزرگ و اضافه کرد: تغییر تحول هست ولی هر تغییری را نمی توان تحول خواند. تحول باید پهنه ای از تغییر را ایجاد کند و البته تفاوت اساسی بین بدعت و تحول وجود دارد. تحول باید در جهت حقیقتی باشد که خداوند بر جهان هستی حاکم کرده است.
دکتر عاملی افزود: دانشکده مطالعات جهان با هدف ایجاد چنین تحولی در ایران، و در منطقه و در جهان تأسیس شده است و این دانشکده با تجارب و دانش های چندوجهی موجود در آن، برخواسته از نیاز زمان بوده و سرمایة عظیمی برای دانشگاه و کشور شمرده می شود.
این استاد گروه مطالعات آمریکا، ضمن اشاره به ظرفیت های دانشکده مطالعات جهان با همکاری سایر گروه، دانشکده و دانشگاه های کشور برای حل مسائل و مشکلات کلان بین المللی به دو مسئلة مهم جهانی اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که این مسائل مهم در دانشکدة مطالعات جهان تبدیل به رشته شود تا با عمق بیشتر به ابعاد مختلف آن پرداخته شود.
دکتر عاملی با اشاره به اینکه مسئلة اول سلطة جهانی است و سلطه جهانی بعنوان یکی از گره های جهانی است و ضمن تاکید بر ابعاد شکننده نظام سلطه جهانی با محوریت آمریکا، اظهار داشت: نظام سلطه همه ساز و کارهای تعامل و همکاریهای جهانی را به بن بست می کشاند.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال برجام بزرگ ترین مذاکره بین المللی قرن یا به تعبیری بزرگترین مذاکره بین الملل در تاریخ دیپلماسی بود به سبب وجود و حقنه های نظام سلطه با شکست مواجه گردید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: «نظام سلطه، مشکل و یک ظلم بزرگ جهانی است. ما این نظام سلطه را مفروض گرفته ایم در صورتیکه مسئله است و باید به دنبال برون رفت در سیاست خارجة کشور از سطح جهانی بود.»
دکتر عاملی انقلاب اسلامی ایران را مسیر تمدنی جدید و بزرگی خواند که در راه معکوس جهانی و سلطة جهانی در حال رشد است و اظهار داشت: آمریکاییان، به خصوص در دو دهة گذشته، برای نظام ایجاد کردن برای سلطه نهادسازی کرده اند.
وی تاکید کرد: که دانش چند رشته ای مطالعات جهان باید چاره هایی برای پایان دادن به نظام سلطه و یا باز تعریف سیاست خارجی فراسلطه ای داشته باشد.
دکتر عاملی مسئلة جهانی دومی که بیان کرد مسئلة محیط زیست بود و ضمن انتقاد از تخریب محیط زیست در سطح جهانی، آنرا زادة دکترین تسلط بر محیط زیست، بجای تعامل و فهم و حفظ آن دانست که حاکم بر جهان شده است.
وی به کتاب ال گور دربارة دکترین کلینتون با عنوان The earth in Balance اشاره نمود که الگور می گوید: هر جایی در جهان که تخریب محیط زیست صورت پذیرد، تخریب محیط زیست آمریکاست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر نقش سلطة آمریکاییان حتی بر مسائل محیط زیستی اشاره داشت و اضافه کرد: «هر تخریبی در هر نقطه ای از جهان بنا بر قانون سرایت سایر نقاط را تحت تاثیر خود قرار می دهد و اینجاست که پیوند محیط زیست و سیاست شکل می گیرد و مسائل جغرافیا سیاسی باز تعریف می شود.
وی با اشاره به اینکه750 آیة قرآن در مورد طبیعت است، افزود: برای فهم پدیده های جدید و حفظ محیط زیست باید به سرمایه های دینی خود دقت کنیم.»
دکتر عاملی به آیة 44 سورة مبارکة عنکبوت «خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِینَ (خداوند آسمان ها و زمین را به حقّ آفرید، همانا در این آفرینش، برای اهل ایمان نشانة قطعی است)» اشاره نمود.
مؤسس دانشکده مطالعات جهان ضمن اشاره به اینکه در توسعة پایدار به طبیعت نیز توجه شده است، ولی این نگاه برای نگاه مسئولانه و حق محورانه به محیط زیست کافی نیست، اظهار داشت: نگاه اسلام به محیط زیست یک نگاه مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است که آثار این نگاه تامین سلامت جسمی و معنوی برای انسان و طبیعت است. وی با تاکید بر اینکه در تفکر دینی به قوانین حاکم بر طبیعت که محصول مقررات تکوینی و تشریعی الهی است توجه شده است، اظهار داشت: نگاه ما به توسعه پیشرفت یک نگاه جاودانه است. نگاه جاودانه مسئولیت فرد را نسبت انسان و طبیعت با رویکرد پاسخگوئی و ماندگار و پایدار در دنیا و آخرت دنبال می کند.
خاتمه بخش سخنان دکتر عاملی درخواست ایشان از رئیس دانشگاه تهران برای تبدیل دانشکدة مطالعات جهان به پردیس بین المللی دانشگاه تهران بود.
همچنین، از زحمات دکتر محمد مرندی رئیس پیشین دانشکدة مطالعات جهان و از زحمات دکتر جواد رکابی شعرباف در پیشرفت امور دانشکده تشکر کرد و اصرار کرد که مطمئنا جناب آقای دکتر سمیعی ریاست جدید دانشکده که از دانش بین رشته ای و تجربه بین المللی و تعهد بالا نسبت به علم و دانشگاه برخوردار می باشند بمراتب موفق تر از اینجانب خواهند بود و من هم در کنار ایشان و اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده خواهم بود.
او همینطور از اعضا هیئت رئیسه دانشکده و کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر و اعضا محترم هیئت علمی دانشکده تشکر کرد.
دکتر محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم اظهار داشت: آشنایی بنده با دکتر عاملی مربوطه به سال 1361 هست که بنده و برادر دکتر عاملی و دکتر قهرمانی از اعضای هیئت دبیران انجمن اسلامی امریکا و کانادا بودیم.
وزیر امور خارجه: دکتر عاملی نمونه برجسته یک عالم دینی به روز هستند که با واقعیت و درک جدی علم را آموختند و بنا بر این است که ایشان شخصیتی متواضع هستند.
وی افزود: زمانی که از جانب دفتر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در سازمان ملل متحد سفیر بودم به بنده پیشنهاد شد دیداری با دکتر عاملی در مورد دانشکده مطالعات جهان داشته باشم که با علاقه و اشتیاق ایشان را ملاقات کردم و از آن روز ارادت بنده هر روز نسبت به ایشان بیشتر شد.
دکتر ظریف با اشاره به خطبه حضرت علی (ع) به کمیل "هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَی حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ" اظهار داشت: دکتر عاملی نمونه برجسته یک عالم دینی به روز هستند که با واقعیت و درک جدی علم را آموختند و بنا بر این است که ایشان شخصیتی متواضع هستند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب که مجدد به خطبه حضرت علی (ع) به کمیل در خصوص "مُسْتَظْهِراً بِنِعَمِ اللَّهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ بِحُجَجِهِ عَلَی أَوْلِیَائِه" اشاره می کنم، اضافه کرد: کسانی که علم را با دیدگاه ظاهری بشناسند از علم برای منافع مادی استفاده می نمایند، اما پذیرش دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دکتر عاملی، گواه عشق لایتناهی ایشان برای خدمت به کشور است.
دکتر ظریف با تاکید بر اینکه دانشکده مطالعات جهان یکی از بزرگترین و موفق ترین دستاوردهای کشور است، اظهار داشت: این دانشکده برای آموزش و تربیت افرادی که نقش به سزایی برای آینده و پیشرفت کشور دارند، تأثیرگذار است.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص ضرورت شناخت دنیا به آنچه که هست و لزوم درک واقعی از دنیا بمنظور تعامل با دنیا، اشاره کرد: این دانشکده باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و علاقه دکتر عاملی و اساتید حوزه مطالعات جهان تشکیل شد.
دکتر ظریف دانشکده مطالعات جهان را یکی از مهمترین دستاوردهای مهم دانشگاه تهران دانست و اظهار داشت: این دانشکده دستاورد بزرگی است و در واقع شجره طیبه ای است.
وزیر امور خارجه بر ضرورت درک و فهم از شرایط سیال انتقالی جهان بمنظور گرفتن تصمیم درست تاکید کرد و اظهار داشت: دانشکده مطالعات جهان بعنوان یک دستاورد بسیار عظیم، علمی، انقلابی، فرهنگی و ملی می تواند بعنوان مرکزی برای شناخت واقعیات جهان، طرح دیدگاه‎های نو، کمک به سیاست گذاری کشور و کمک به فهم کشور از اتفاقات جهانی باشد که به جد به آن نیاز داریم.
دکتر ظریف در انتهای سخنان ضمن آرزوی موفقیت برای جناب دکتر عاملی برای خدمت در دانشکده مطالعات جهان و شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: همین طور آرزوی توفیق برای دکتر سمیعی در سمت رئیس دانشکده مطالعات جهان را دارم.
دکتر محمد سمیعی، رئیس جدید دانشکده مطالعات جهان، این گردهمایی با رعایت فاصلة اجتماعی و نکات بهداشتی را بعد از چهار ماه از زمان شیوع ویروس کرونا فرصتی مغتنم خواند.
وی با اشاره با آیات قرآن سلامت نفس را بزرگ ترین داشته انسان برای دنیا و آخرت خواند که وجود آن در دکتر عاملی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد.
دکتر سمیعی اظهار داشت: ریاست دانشکده مطالعات جهان را به شرط آن پذیرفته است که دکتر عاملی همچنان در دانشکده کمک کنند.
وی درباره برنامه های پیش رو به بیان دو جهت گیری و مکمل کارهای دانشکده پرداخت و اظهار داشت: یکی آنکه با حفظ گفتمان علمی و دانشگاهی بتوانیم مسیری عمیق و کارآمد برای کشور باز نماییم و خودرا از دام های عوام گرایی، حزب گرایی و جناح گرایی برهانیم و گفتمانمان عمیق، خنثی و به نحوی باشد که همگان آنرا بشنوند.
رئیس دانشکده مطالعات جهان افزود: دوم اینکه، برای مردم و اقشار مختلف جامعه همچون تجار و صنعتگران، بسته هایی برای تعامل با جهان و کشورشناسی فراهم آوریم.
دکتر سمیعی در آخر با تاکید بر تکمیل اقدامات دکتر عاملی در دانشکده مطالعات جهان، ابراز امیدواری کرد: حرکتی که دکتر عاملی در دانشکده مطالعات جهان شروع کرد با کمک اساتید این حوزه شتاب بیشتری بگیرد.
دکتر مهدی سنایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اشاره به تاریخچه گروه روسیه در دانشکده مطالعات جهان اظهار داشت: اواخر سال 1383 ایده تشکیل گروه مطالعات روسیه عنوان شد و به همین دلیل از دکتر عاملی دعوت به عمل آمد.
وی ادامه داد: گروه مطالعات روسیه پس از گروه مطالعات آمریکا دومین گروهی بود که فعالیت خودرا آغاز کرد و دانشجو پذیرفت.
دکتر سنایی با اشاره به برنامه ریزی دکتر عاملی در دانشکده مطالعات جهان افزود: ایده هایی که توسط دکتر عاملی مطرح می شد، همگی باور داشتیم که همگی باتوجه به نیاز کشور و پاسخگوی ضرورتی است که در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: حُسن خُلق، بردباری، جهان بینی وسیع و پیگیری های دکتر عاملی برای پیشرفت دانشکده مطالعات جهان بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی ضمن آرزوی توفیق برای دکتر عاملی در ادامه خدمت خود در دانشکده مطالعات جهان اظهار داشت: دکتر سمیعی نیز به فضل و دانش شهرت دارند و انتصاب ایشان هم انتخاب بسیار شایسته است.
سفیر پیشین ایران در کشور روسیه با اشاره به کتاب «النحو الوافی» اشاره کرد: اظهار داشت: این کتاب درمورد علم «نحو» است و می توان گفت از هر هزار نفر دانشجوی ادبیات عرب این کتاب را به این علت که کتاب فرعی و عمیقی است مطالعه نمی کند، اما دکتر سمیعی به دنبال فردی برای مباحثه درمورد این کتاب بود.
وی در انتهای سخنان خود اضافه کرد: دکتر سمیعی حوزه دانشگاهی و علوم جدید را با همین عمق و روحیه وقت گذاشتن در راه علم گذراندند و و حتما این روحیه در ادامه کارهای ایشان در دانشکده مطالعات مؤثر است.
دکتر ایوبی: دکتر عاملی یک روحانی به معنای واقعی اصیل و سنتی و در عین حال دارای فکر و اندیشه مدرن و به روز است
در ادامه این مراسم دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو اظهار داشت: دکتر عاملی یک روحانی به معنای واقعی اصیل و سنتی و در عین حال دارای فکر و اندیشه مدرن و به روز است.
وی با تاکید بر اینکه دانشکده مطالعات جهان برای کشور بسیار باارزش است، اشاره کرد: نماد این اندیشه مدرن دکتر عاملی تشکیل دانشکده مطالعات جهان است که ذخیره باقیات و صالحات ایشان است.
دکتر ایوبی اظهار داشت: دکتر عاملی با اخلاق، با ادب و در عین حال با اختیار مدیریت می کنند و این روش اوج موفقیت یک مدیر است موجب می شود کارکنان با علاقه کار کنند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در آخر از دکتر سمیعی بعنوان شخصیتی با سواد، فرهیخته و برجسته در دانشکده مطالعات جهان یاد کرد و ابراز امیدواری کرد: با ادامه راهی که در دانشکده مطالعات جهان شروع شده در آینده شاهد ارتقاء بیشتر آن باشیم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این مراسم دکتر ناهید پور‏ رستمی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مطالعات جهان با اشاره به اینکه از سال 1387 توفیق همکاری با دکتر عاملی را دارم، اظهار داشت: از همان ابتدا متوجه دیدگاه های خاص ایشان برای تعالی دانشگاه و تثبیت نگاه مردم و کشور عزیزمان شدم.
وی با تاکید بر اینکه همگی در دانشکده مطالعات جهان شاهد تلاش بی وقفه دکتر عاملی بوده ایم، اظهار داشت: باید تلاش مستمر و مداوم برای حرکت و ماندن در این راه داشته باشیم.
دکتر پوررستمی: مسیری که از زمان تأسیس مرکز مطالعات آمریکا و دانشکده‌ی مطالعات جهان شروع شده است هنوز نیاز به کار، تثبیت و گسترش دارد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر عاملی، اظهار داشت: برای دکتر سمیعی در این مسئولیت خطیر و تحکیم این شجره طیبه و استفاده بیشتر جامعه از ثمرات دانشکده مطالعات جهان آرزوی موفقیت دارم.
در ادامه این مراسم دکتر محمدرضا سعیدآبادی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه ساختمان تک طبقه کوچک مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران، امروز تبدیل به دانشکده ای با شکوه شده است، اظهار داشت: خیلی واضح است که دکتر عاملی دانشکده را با نیت خیر و در سایه‌ی توجهات اهل بیت(ع) و با سه گانه زیبایی، دانایی و نیکویی تشکیل داد.
دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران اظهار داشت: دکتر عاملی دارای شخصیتی با یکپارچگی روان شناختی و سازگاری اجتماعی است و همین طور دارای شناخت واقع گرایانه و جغرافیای فکری وسیع است.
همین طور دکتر سعیدآبادی ضمن تبریک به دکتر سمیعی اظهار داشت: سابقه ایشان در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران نشان دهنده این است که مدیر کلیشه ای نیستند و همه همکاران دانشکده مطالعات جهان در این راه بزرگ و سترگ همراه ایشان خواهیم بود.
در ادامه نیز دکتر شاهو صبار، استادیار گروه مطالعات ایران، که از شاگردان دکتر عاملی بوده است، از دوران دانشجویی خود با دکتر عاملی یاد کرد که فضایی جدی، به روز و پرباری بود.
وی اظهار داشت: دکتر عاملی برای تک تک دانشجویان وقت می گذاشت و بزرگ ترین درس خودرا درس اخلاق خواند.
در آخر دکتر صبار برای دکتر سمیعی نیز بعنوان فردی دانشگاهی، علمی و اخلاقی آرزوی موفقیت کرد.1399/03/22
20:08:49
5.0 / 5
2259
تگهای خبر: آموزش , ارز , اقتصاد , برتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است