معاون برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس خبر داد

تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه برمبنای شاخص عملكرد

تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ دانشگاه برمبنای شاخص عملكرد معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از تخصیص بودجه جاری این دانشگاه برمبنای شاخص عملکرد واحدها آگاهی داد و اظهار داشت: قسمتی از بودجه بر طبق ماموریت توافق شده با مدیریت هر پردیس و بخشی از بودجه دانشکده ها نیز برمبنای فاکتورهای عملکردی گروه های آموزشی تخصیص خواهد یافت.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دکتر حسام الدین ذگردی در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس به تشریح برنامه های معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات این دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: درباب بودجه سال جاری باید اصرار کرد که تخصیص بودجه با همکاری معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی و در امتداد زمینه سازی برای بودجه ریزی عملیاتی و دخیل شدن فاکتورهای عملکرد در تخصیص بودجه صورت خواهد گرفت که قسمتی از بودجه بر طبق ماموریت توافق شده با مدیریت هر پردیس به پردیس ها و قسمتی از بودجه دانشکده ها برمبنای فاکتورهای عملکردی گروه های آموزشی تخصیص خواهد یافت. همین طور ملاک قراردادن بودجه و هزینه های واقعی سال قبل و تلفیق با برنامه های سال ۱۴۰۰ در امتداد طرح تحول دانشگاه در تدوین بودجه، مورد توجه قرارمی گیرد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: ساختار سازمانی طرح تحول دانشگاه در قالب «مدیریت برنامه ریزی و تحول سازمانی» بطور رسمی شکل می گیرد و وظایف و مسئولیت های پروژه طرح تحول دانشگاه به «مدیریت برنامه ریزی و تحول سازمانی» انتقال می یابد. همین طور حمایت، پشتیانی و آموزش PMO های پردیس های ۷ گانه دانشگاه که توسط روسای پردیس ها معرفی می گردند، صورت می گیرد و کارهای پروژه ای طرح تحول نهادینه می شود و در صورت نیاز پروسه یا ساختار بازتعریف خواهد شد.
وی به استقرار فیزیکی معاونت برنامه ریزی و فناوری و مدیریت های سه گانه اشاره نمود و اظهار داشت: به غیر از مدیریت فناوری اطلاعات که جایگزین مرکر فناوری اطلاعات قبلی شده است، معاونت و دو مدیریت کاملاً جدید هستند و فضای مناسب برای معاونت و مدیریت های برنامه ریزی و بودجه و آمار و اطلاعات در مرکزیت دانشگاه اختصاص می یابد. همین طور جذب نیروی کار آمد برای دو مدیریت جدید و کارشناسان مجرب و تقویت نیروی انسانی مدیریت فناوری اطلاعات باتوجه به شرح وظایف و ماموریت های محوله در دستور کار قرار دارد.
دکتر ذگردی با اشاره به برنامه های مدیریت فناوری اطلاعات اشاره کرد: تحول دیجیتال دانشگاه تربیت مدرس نیازمند رویکرد تحولی در نقش و کارکرد فناوری اطلاعات در دانشگاه است. در این راستا راهبردهای فناوری اطلاعات در بازبینی طرح تحول تدوین و بازنگری می شوند. تقویت «حضور دیجیتال» با فراهم سازی زیرساخت ها و سایر حمایت های لازم توسط مدیریت فناوری اطلاعات به منظور«تولید محتوای علمی» توسط معاونت ها، پردیس ها و دانشکده ها، برقراری ارتباط فعال ساختاری و ارگانیک با پردیس های دانشگاهی و واگذاری تا حد امکان مسئولیت IT به معاونت ها و پردیس ها با حفظ مسئولیت زیرساخت و مدیریت سرویس پشتیبانی و آموزش لازم توسط مدیریت فناوری اطلاعات از دیگر برنامه های مدیریت فناوری اطلاعات می باشد.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد: برنامه های مدیریت فناوری اطلاعات با هدف عرضه محوری شامل بهبود ارتباط با مشتریان (CRM)، بهبود ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان در فضای وب، تقویت میز خدمات (HelpDesk)، رصد کیفیت کار کارشناسان از طرف معاونت ها و روسای دانشکده ها و پردیس ها و رفع اشکال در زمان های غیراداری بسته به اولویت می باشد.
دکتر ذگردی اظهار داشت: برنامه های مدیریت فناوری اطلاعات این دانشگاه درباب توجه به تکنولوژیهای جدید نیز شامل تقویت بخش رایانش ابری با هدف پیشرو بودن دانشگاه تربیت مدرس در حوزه خدمات ابری، جذب گرنت های حوزه معاونت پژوهشی و ارائه سرویس به خارج از دانشگاه و درآمدزایی از کارهای IT است. همین طور سنجه های اندازه گیری برای نوع و سطح خدمات تکنولوژیهای جدید نیز تعریف خواهد شد.
ایشان سپس تقویت زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاهی، افزایش پهنای باند دانشگاه، تنوع بخشی در تامین پهنای باند از حداقل سه اپراتور، اتصال به مرکز تبادل پیام کشور (IXP)، ارزان تر شدن ترافیک در بخش داخلی، ارتقای امنیت فضای سایبری دانشگاه، انجام منظم و دوره ای تست های نفوذ و تقویت زیرساخت های آموزش و یادگیری الکترونیک (ابرپروژه دانشگاه) را از برنامه های تقویت زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاهی عنوان نمود.
دکتر ذگردی در ادامه به تشریح برنامه مدیریت آمار، اطلاعات، بودجه و تفریغ پرداخت و ضمن بیان سابقه تعیین بودجه بخش آموزش عالی بر طبق فاکتورهای عملکردی اظهار داشت: در بیشتر کشورهای توسعه یافته بودجه بخش آموزشی مبتنی بر نهاده و بر طبق فرمول (تعداد دانشجو) و بودجه پژوهش مبتنی بر ستانده و بر طبق الگوی رقابتی تعیین می شود. در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۶، بودجه دانشگاه ها فقط بر طبق نهاده (سرانه دانشجو) تعیین می شد و از سال ۱۳۹۶ به بعد قسمتی از بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر طبق فاکتورهای عملکردی در چهار حوزه آموزشی، پژوهشی، بین المللی و زیرساخت تعیین می شود.
وی درباب بودجه ریزی عملیاتی تصریح کرد: همچون برنامه های مدیریت آمار، اطلاعات، بودجه و تفریغ، توجه ویژه به مولفه های کارآمدی و توزیع عادلانه منابع برمبنای ماموریت ها، برنامه ها، اهداف و فاکتورهای عملکردی و تعیین قسمتی از بودجه پردیس ها و دانشکده ها مستقل از نهاده آنها می باشد. همین طور استفاده از ظرفیت سیاست گذاری و رفتارسازی بودجه در جهت هدایت پردیس ها و دانشکده ها در زمینه ماموریت گرایی و توجه به فاکتورهای عملکردی در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، بین المللی و توسعه مدیریت و زیر ساخت و بمنظور افزایش سهم اعتبارات دانشگاه از اعتبارات بخش آموزش عالی نیز در دستور کار قرار دارد. همین طور تغییر رویکرد تدریجی در الگوی تعیین بودجه از تاکید بر ورودی ها (تعداد دانشجو، هیات علمی و کارمند) به خروجی ها و نتایج ارزیابی عملکرد مبتنی با ماموریت هر واحد نیز از دیگر برنامه های این مدیریت است.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد: بودجه ریزی عملیاتی سبب افزایش اثربخشی نظام بودجه و کنترل عملکرد بر طبق ماموریت ها، برنامه ها و اهداف هر واحد منطبق با سند تحول دانشگاه با بهره بردن از نتایج ارزیابی عملکرد و ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد خواهد شد.
به گفته ی ایشان، در این راستا در سال ۱۴۰۱، سیاست ها، جهت گیری ها و برنامه های حوزه های مختلف دانشگاه هم راستا با سند تحول دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، بین المللی، مدیریت منابع و...) و ماموریت پردیس ها به همراه بودجه پیشنهادی، ابلاغ و وضعیت پردیس ها در هر یک از فاکتورهای عملکردی به همراه میانگین شاخص مزبور در کل دانشگاه در ابتدای سال برای اطلاع از وضع موجود و تلاش در جهت بهبود شاخص ها اعلام می شود. همین طور از معاونت های مختلف دانشگاه می خواهیم در امتداد بهبود فاکتورهای عملکردی و تحقق برنامه ها و کارهای سند تحول دانشگاه، تخصیص بودجه دراختیار آنها به پردیس ها و مراکز بر طبق فاکتورهای پیشنهادی معاونت مربوط و تخصیص اعتبار مطابق با گزارش پیشرفت عملکرد آنها صورت گیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ذگردی اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس مبتنی بر سند تحول دانشگاه، ارائه پیشنهادهای لازم و پشتیبانی از معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی در انجام مکاتبات و پیگیری های لازم درباب تحقق بودجه پیشنهادی از مراجع ذی ربط تدوین خواهد شد و گزارش های تفریغ بودجه ( در سال ۱۴۰۰، ۶ ماهه و از سال های بعد سه ماهه) با هدف تطابق عملکرد بودجه با تحقق ماموریت ها، برنامه ها، اهداف و فاکتورهای عملکردی تهیه می شود و پیشنهادهای لازم در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی تخصیص منابع و تحقق اهداف و برنامه های بودجه ای ارائه خواهد شد.
1400/02/27
09:06:45
0.0 / 5
149
تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزان , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است