رئیس دانشكده مطالعات جهان اعلام كرد

تلاش جهت راه اندازی رشته مطالعات چین در دانشگاه تهران

تلاش جهت راه اندازی رشته مطالعات چین در دانشگاه تهران به گزارش زارا رئیس دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران یكی از اشكالات امروز دنیا را عدم شناخت درست كشورها از یكدیگر عنوان نمود و از تلاش جدی دانشكده جهت راه اندازی رشته مطالعات چین در دانشكده مطالعات جهان اطلاع داد.


به گزارش زارا به نقل از ایسنا، دكتر سعیدرضا عاملی، در افتتاحیه كنفرانس بین المللی مطالعات چین، یكی از اشكالات امروز دنیا را در این دانست كه كشورها شناخت درستی از یكدیگر ندارند و این عدم شناخت سبب پندارهای غلط از جانب مقابل می شود. لذا، هدف از تاسیس دانشكده مطالعات جهان را كمك به شناخت بهتر سایر كشورها و رفع پندارهای غلط عنوان نمود.
دكتر عاملی یكی از اشكالات امروز دنیا را در این دانست كه كشورها شناخت درستی از یكدیگر ندارند و این عدم شناخت سبب پندارهای غلط از جانب مقابل می شود. لذا، هدف از تاسیس دانشكده مطالعات جهان را كمك به شناخت بهتر سایر كشورها و رفع پندارهای غلط عنوان نمود.
رئیس دانشكده مطالعات جهان از توانایی های بالقوه چین و اهمیت مطالعات چین سخن گفت. چین دومین قدرت اقتصادی در دنیاست و بازار مبادلات چین را باید بازار نخست در جهان دانست. همچنین، اهمیت چین را در پهنه (صرف نظر از دریا، اولین كشور به لحاظ دامنه گسترده خشكی و چهارمین كشور به لحاظ خشكی و دریاها بعد از آمریكا، روسیه و كاناداست) و زبان آن (با ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون گویشور چینی زبان، پرجمعیت ترین زبان جهان) یاد كرد. چین، به خصوص بعد از ۱۹۷۹ تولدی تازه یافت و درهای خودرا رو به جهان گشود و سیاست های جدیدی ستاندن كرد و از تكرار تجربه دوران مائو اجتناب ورزید؛ دورانی كه به كشتار ۵/۱ میلیون چینی بر پایه تسویه های ایدئولوژیكی انجامید. چین جدید گسترش طبقه متوسط را دنبال كرد، بطوریكه این جمعیت به ۳۰۰ میلیون نفر رسید و ۴۰۰ میلیون نفر از خط فقر جدا شدند كه دستاورد مهمی است. چین امروز، یكی از بزرگ ترین كشورهای جهان به لحاظ حضور میلیاردها است كه نشان از چالش جدی برای فاصله دهك های اقتصادی تلقی می شود؛ البته، ظرفیتی برای توسعه اقتصادی كشور نیز بشمار می رود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مهم ترین جنبه اهمیت چین را به لحاظ اندیشه انسان ها و سرمایه انسانی آن دانست كه سخت كاری و پركاری در آن قسمتی از فرهنگ و غنی ترین سرمایه جهانی است، بطوریكه چنانچه هر كشوری منابع كافی از آن دارا باشد، صاحب همه چیز است و چنانچه فاقد آن باشد، گویی صاحب هیچ چیز نیست.
جنبه مهم دیگر در نگاه به چین، رویكرد آن به جهانی شدن است و اضافه كرد: «در سخن از جهانی شدن، شاید اولین كشوری كه به ذهن ما خطور كند آمریكا باشد. ولی این واقعیت ندارد. جهانی شدن محصول انتقال از محدود بودن به یك موضع، به مواضع جهانی و با نگاه ارتباطی جهانی شدن در دوره جدید محصول ظهور صنعت هم زمان ارتباطات است كه سبب فرامحلی شدن همه پدیده ها شده است. لذا، جهانی سازی خاص آمریكا نیست و سایر كشورها نیز می توانند جهانی باشند، همچون چین جهانی، ایران جهانی، ژاپن جهانی و هند جهانی. بنابراین، جهانی شدن های دیگری نیز وجود دارند و خاص آمریكا نیست.»
چین امروز در پهنه جغرافیا پهن شده و از آفریقا تا آسیا و جاده ابریشم گسترش یافته است. سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری برای استقرار و بازسازی و توسعه جاده ابریشم در نظر گرفته شده است. این توسعه اهمیت بسیاری دارد؛ در عین حال، منطق مدیریتی جدیدی در جهان می طلبد.
به باور این استاد علوم ارتباطات، ملت های جهان امروز دیگر ملت های قبل نیستند، هوشیارتر شده اند و جامعه هنجاری، مخاطبی و توده وار گذشته تغییر كرده است و در حال تبدیل شدن به جهانی است كه فرد تبدیل به كاربر و كنشگر فعال شده و نیز فرد در آن قدرت مند شده است. این امر همه كشورها را با چالش جدیدی مواجه كرده است. قدرتمند شدن فرد و توانایی و آگاهی فرد سبب اقدامات تأثیرگذار فرد در منطقه می شود، پس ادامه سیاست های پیشین، كشورها را گرفتار مشكل خواهدنمود و باید به دنبال مدل جدیدی از جهان شدن بود.
به باور این استاد علوم اجتماعی، در سخن از جهانی شدن باید به این مهم توجه داشت كه آیا جهانی شدن را با نگاه به گذشته دنبال می نماییم یا با نگاهی جدید بدان می نگریم. در نگاه گذشته، جهانی سازی محصول قدرت های بزرگ و تحت سیطره سلطه گران و دیگری سازی جهان بود كه پاسخ آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افول سیاسی آمریكا در جهان بوده است. امروز، رئیس جمهور آمریكا به هر نقطه از جهان، حتی اروپا كه می رود با اعتراضات عمومی گسترده مواجه می شود. همین طور اضافه كرد: «قاعده ای در مناسبات اجتماعی بیان كننده آن است كه به هر میزان كه قدرت ها قدرت مندتر می شوند، به همان میزان نیز لطمه پذیر می شوند، به خصوص در جوامع جدید قدرت های بزرگ در معرض لطمه های بزرگ تری قرار دارند.»
دكتر عاملی با اشاره به اینكه به رسمیت شناختن (recognition) بنیان ارتباط با دیگری است، حتی در سطح خانواده، ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی. وی نشانه اقتدار سالم در جوامع را به رسمیت شناختن اقلیت های قومی و دینی دانست و اضافه كرد: «در رویكرد جدید باید به دنبال الگویی باشیم كه فضا، مكان و صدای مناسب را برای همگان فراهم نماییم، آن هم نه برای همه كشورهای جهان، بلكه برای تك تك افراد جهان.» در همین راستا جایگاه مسلمانان چین بسیار اهمیت دارد. باید توجه داشت كه مسلمانان سابقه دیرینه ای در چین دارند و منطقه مسلمان نشین چین، منطقه ثروت مندی به لحاظ منابع نفتی است (نزدیك به ۸۰ درصد كل منابع نفتی چین). نوع تعامل دولت چین با مسلمانان معیار خوبی برای توانایی مدیریت چندفرهنگی در چین جدید است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نوع جهانی شدن را حلقه مفقود جهانی شدن دانست و اضافه كرد: «باید چین و سایر كشورها و ملت هایی كه به دنبال جهانی شدن اند، تواضع در رفتار با دیگران و پرهیز از سلطه گری را پایه كار قرار دهند و الا بازخوردهای جهان جدید بسیار هوشمندتر و شدیدتر نسبت به نظام های سلطه گر خواهد بود. اگر تنها صحبت از سلطه نماییم، ارزشی به ارزش های انسانی نیفزوده ایم. بنابراین، باید به دنبال الگوی جدیدی از جهانی شدن باشیم كه بر پایه همكاری و احترام متقابل میان كشورهای جهان استوار باشد.»
دكتر عاملی رابطه میان ایران و چین را رابطه ای كهن دانست كه به ۱۱۵ سال قبل از میلاد مسیح بازمی گردد كه اولین سفیر چین در دوران اشكانیان برای تجارت رمه ها و گله های اسب و بعدها ابریشم به ایران گسیل شد و جاده ابریشم شكل گرفت. در دوران پهلوی این رابطه تابع رابطه ایران و آمریكا بود و از ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۱ با قطع رابطه ایران و چین مواجه بودیم و در این دوره با تایوان تبادل سفیر داشتیم. دكتر عاملی قوی ترین دوره روابط ایران و چین را در دوران جمهوری اسلامی دانست كه حجم صادرات و واردات با ظرفیت صد میلیارد دلاری طراحی شده است و تا سقف ۳۰ میلیارد دلار به فعلیت درآمده است. مهم این است كه چین در تراز تجاری ایران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد واردات و صادرات را به خود مختص كرده است.
وی در جمع بندی سخنرانی خود اضافه كرد: «روابط خوب ایران و چین و رویكرد مشترك در روابط بین المللی (هم ایران مخالف نظام سلطه در منطقه است و هم چین) شكل دهنده روابط سیاسی مناسب تری است.» دكتر عاملی ابراز امیدواری كرد همراه با این كنفرانس بتوان با همكاری متفكران چینی و دولت چین اتاق فكر چین شناسی و رشته مطالعات چین در این دانشكده دایر كرد. وی نیاز آینده را روابط دوتایی و چندتایی و همكاریهای چندكشوری و منطقه ای دانست كه با ایجاد ظرفیت هایی مثل رشته های چین هندشناسی، چین ژاپن شناسی دست یافتنی خواهد بود.1398/03/23
18:31:32
5.0 / 5
4388
تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
زارا ZARA

زارا

فروش برند زارا

zarakala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت زارا محفوظ است